ORGANIZARE (licență și master)

Ghid practică

Note:
Formularele se pot completa fie electronic (folosiți formatul "template" atașat formularului ales) fie manual (folosiți formatul "pdf" atașat formularului ales)
Anexele 1, 3, 4, 5, 6, 7 sunt Anexe la Regulamentul privind cadrul general de organizare și desfășurare a practicii studenților în UPT (HS 112/14.05.2020).

Important!
Variantele autocomplete word sunt create astfel încât zonele cu date modificabile să poată fi completate, cu ușurință.

Completarea formularelor se face după următoarea procedură:
- formatul pdf – mai  întâi se listează și apoi se completează;
- formatele word se completează pe calculator și apoi se listează.
Menționăm că documentele ilizibile sau conținând date incorecte nu vor fi semnate de Oficiul Juridic și nici de conducerea UPT.

Mai multe informații:
Oficiul de coordonare a Practicii studenților in UPT
Comisia de practică a FSC: 2023-2024
Comisia de practică a FSC
: 2022-2023


Orar consultații Practică:

2023-2024
-   Semestrul I
-   Semestrul al II-lea

Calendar susținere colocviu

       Licență:    Calendar susținere colocviu     
       Master:     Calendar susținere colocviu:        
                         - CRPMD
                         - CA

 EVENIMENTE DE CONSILIERE ȘI INFORMARE

9/2023
8/2022

7/2021

6/2020

5/2019

4/2018

3/2017

2/2016
1/2016

EXPERIENȚE STUDENȚEȘTI ÎN COMPANII

4/2022
3/2019

2/2018

1/2017