NOTĂ: ÎN ATENȚIA ABSOLVENȚILOR FĂRĂ DIPLOMĂ
Absolvenții fără diplomă (licență sau master), care doresc să-și susțină lucrarea de finalizare a studiilor în anul universitar în curs (sesiunea februarie, iunie sau septembrie), sunt rugați să informeze secretariatul Decanatului Facultății de Științe ale Comunicării cu privire la intenția lor, cu cel puțin 15 zile înainte de data depunerii lucrării de licență/disertatie la secretarul comisiei de licență/disertație.

IMPORTANT
Pentru ridicarea documentelor personale (diplomă de bacalaureat și foaie matricolă liceu pentru absolvenții de licență, diplomă de licență și supliment la diplomă pentru absolvenții de master), depuse cu ocazia înscrierii la admitere, absolvenții se vor prezenta la secretariatul Facultății de Științe ale Comunicării în vederea obținerii fișei de lichidare, conform Regulamentului referitor la Acte de studii al UPT.

Finalizare studii licență

Specializarea Comunicare și relații publice, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță

Calendar licență:
       - Sesiunea iunie: CRP și CRP-ID
       - Sesiunea septembrie: CRP și CRP-ID   Cuantum taxă
       - Sesiunea februarie 2022: CRP și CRP-ID

Cerere înscriere examen finalizare studii

Metodologia-cadru privind elaborarea lucrărilor de licență
Anexa 1 Redactarea bibliografiei si a trimiterilor bibliografice
Anexa 2 Fișa lucrării de licență
Anexa 3 Evaluarea lucrării de licență de către conducătorul științific
Anexa 4 Declaratie de autenticitate a lucrării de finalizare a studiilor
Anexa 5 Aviz de respingere a lucrării de licență
Anexa 6 Model copertă lucrare de licență

Temele lucrărilor de licență:
     - CRP
     - CRP-ID

Precizări privind desfășurarea probelor examenului de licență
Precizări privind desfășurarea probelor examenului de licență - scenariul ONLINE

Programa examenului de licentă
     - Modele de subiecte de examen licență - proba scrisă
Comisie examen de licență CRP, CRP-ID


Specializarea Traducere și interpretare

Calendar licență:
       - Sesiunea iunie
       - Sesiunea septembrie   Cuantum taxă
       - Sesiunea februarie 2022

Cerere înscriere examen finalizare studii

Metodologia-cadru privind elaborarea lucrărilor de licență
Anexa 1 Redactarea bibliografiei și a trimiterilor
Anexa 2 Fișa lucrării de licență
Anexa 3 Evaluarea lucrării de licență de către conducătorul științific (Traducere comentată)
Anexa 4 Evaluarea lucrării de licență de către conducătorul științific (Studiu terminologic)
Anexa 5 Declaratie de autenticitate a lucrării de finalizare a studiilor
Anexa 6 Avizul conducătorului lucrării de licență

Temele lucrărilor de licență

Model copertă lucrare de licență TI
Specificații privind fișele terminologice

Precizări privind desfășurarea probelor examenului de licență TI
Precizări privind desfășurarea probelor examenului de licență TI - scenariul ONLINE

Programa examenului de licență TI
Comisie examen de licență TI


Finalizare studii de master

Specializarea Comunicare și relații publice în media digitală

Calendar disertație:
       - Sesiunea iunie
       - Sesiunea septembrie    Cuantum taxă
       - Sesiunea februarie 2022

Cerere înscriere examen finalizare studii

Programarea examenului de susținere a lucrărilor de disertație
 
Metodologia-cadru privind elaborarea lucrărilor de disertație
Anexa 1 Redactarea bibliografiei și a trimiterilor bibliografice
Anexa 2 Fișa lucrării de disertatie
Anexa 3 Evaluarea lucrării de disertație de către conducătorul științific
Anexa 4 Declarație de autenticitate a lucrării de finalizare a studiilor

Temele lucrărilor de disertație

Model de copertă lucrare de disertație și pagina de titlu
Precizări privind examenul de finalizare a studiilor

Comisie disertație master CRPMD

Specializarea Comunicare în afaceri

Calendar disertație:
       - Sesiunea iunie
       - Sesiunea septembrie   Cuantum taxă
       - Sesiunea februarie 2022

Cerere înscriere examen finalizare studii

Programarea examenului de susținere a lucrărilor de disertație
 
Metodologia-cadru privind elaborarea lucrărilor de disertație
Anexa 1 Redactarea bibliografiei și a trimiterilor bibliografice
Anexa 2 Fișa lucrării de disertatie
Anexa 3 Evaluarea lucrării de disertație de către conducătorul științific
Anexa 4 Declaratie de autenticitate a lucrării de finalizare a studiilor

Temele lucrărilor de disertație

Model de copertă lucrare de disertație și pagina de titlu
Precizări privind examenul de finalizare a studiilor - online

Comisie disertație master CA