In atenția studenților din anii terminali - Sesiune specială - adresa UPT

Programare sesiune de restanțe (anul I si II - sem. 2) pentru anii terminali 2023-2024:

 

Programarea examenelor și evaluărilor (sem. I, 2023-2024):

Examene:
    - CRP
    - TI

Evaluări distribuite:
    - CRP
    - TI
        
Master: Examene+Evaluări