Programare examene și evaluări, anul III (sem. al II-lea, 2023-2024):

- CRP
- TI

Programarea examenelor și evaluărilor (sem. II, 2023-2024):

Examene:
    - CRP
    - TI

Evaluări distribuite:
    - CRP
    - TI
        
Master:
      -
Examene
      - Evaluări distribuite
   

     In atenția studenților din anii terminali - Sesiune specială - adresa UPT

Programare sesiune de restanțe (anul I si II - sem. 2) pentru anii terminali 2023-2024: