Propuneri burse semestrul al II-lea, 2023-2024

Burse performanță:
         - licență
         - master


Studenții NOI care se regăsesc pe listele afișate mai sus (sau cei care au schimbat banca) au obligația de a-și încărca, pe platforma student.upt.ro URGENT numărul contului bancar, precum si un cont IBAN oficial, emis de bancă, pe numele studentului beneficiar de bursă, conform adresei UPT 30743/20.11.2023. Numele studentului beneficiar - titular de cont - se va completa pe platformă de tipul NUME, (TOATE) PRENUMELE (cu majuscule, fără diacritice) indiferent cum este înscris pe extrasul de cont.

Pentru conturile deschise la următoarele bănci, nu se percep comisioane:

– Banca Comercială Română (BCR)
– Banca Română de Dezvoltare (BRD)
– Banca Transilvania (BTRL)
– ING BANK (ING)
– Raiffeisen BANK (RZBR)


Burse sociale:
       
- licență

        - master

Condițiile de acordare a burselor de performanță și sociale se găsesc în anunțul UPT.

 

 

Burse semestrul I, 2023-2024:

Suplimentare fonduri burse:
      - licență și master

Burse performanță:
         - licență
         - master

Burse sociale:
        - licență
        - master

 

 

 

A fost aprobată în Senatul UPT Metodologia privind acordarea de burse și de alte forme de sprijin financiar de la bugetul de stat pentru studenții ciclurilor de învățământ universitar de licență și master, forma cu frecvență la Universitatea Politehnica Timișoara, HS nr. 144 din 02.11.2023. Cuantumul categoriilor de burse, precizate în Metodologie, a fost aprobat prin Hotărârea Senatului UPT nr. 145 din 02.11.2023.

CONDIȚII ACORDARE BURSE SOCIALE. DOCUMENTE NECESARE:

Beneficiază de burse studenții UPT, înmatriculați la ciclul de studii licență, respectiv master, forma de învățământ cu frecvență, indiferent de regimul de finanțare, care nu au statutul de ”reînmatriculat” sau ”reînmatriculat cu transfer”.

Perioada de referință
pentru calculul venitului net: octombrie 2022 – septembrie 2023
Valoare de referință salariul de bază minim net pe economie: 1.742 lei

Pentru studenții care suferă de una dintre bolile enunțate în Ordinul nr. 6463/2023 nu se calculează veniturile.

DOCUMENTE NECESARE:

 • cerere – Anexa 2, se bifează categoria în care se integrează studentul (a.1 VENITURI sau a.2 BOALA sau a.3 ORFAN/FAMILIE MONOPARENTALĂ/CENTRU DE PLASAMENT)
 • Extras cont IBAN (de unde să rezulte numele și prenumele studentului, contul IBAN, banca)

DOCUMENTE SPECIFICE  (în funcție de categoria în care se încadrează):

a.1 VENITURI

a.2 BOALĂ

 • Certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, în care să se prezinte evoluţia şi tabloul clinic al problemei medicale

a.3 ORFAN/FAMILIE MONOPARENTALĂ/CENTRU DE PLASAMENT

 • Declarație venituri și acord prelucrare date cu caracter personal - Anexa 3 semnată olograf de student și de fiecare membru al familiei care declară veniturile
 • copii de pe certificatul/certificatele de deces al/ale părintelui/părinţilor, dacă este cazul
 • copii de pe acte de stare civilă, dacă este cazul
 • copii de pe hotărâri judecătorești (divorț, stabilire domiciliu, pensie întreținere etc), dacă este cazul
 • copie de pe decizia instanţei de menţinere a stării de arest, dacă este cazul
 • copie raportul de anchetă socială în cazul părinților dispăruți, dacă este cazul

Este OBLIGATORIU ca studentul să depună o copie a raportului de anchetă socială, dacă:

 • nimeni din familia studentului, incluzându-l şi pe acesta, nu realizează venituri;
 • cel puţin un părinte al studentului lucrează sau domiciliază în străinătate;
 • părinții studentului sunt dispăruți;
 • comisia de evaluare a cererii îi solicită expres studentului să depună raportul de anchetă socială, deoarece există suspiciuni rezonabile cu privire la îndeplinirea condițiilor.

Dosarele complete pentru obținerea burselor sociale se depun FIZIC, în perioada 6.XI.2023-24.XI.2023, la secretariatul Facultății de Științe ale Comunicării în următorul program:

Luni-Joi: 13,00-15,00
Vineri:   11,00-13,00

Anexa 1     Anexa 2     Anexa 3

Pentru anul universitar 2023-2024, calendarul este următorul:

Pentru informații suplimentare, vă rugăm sa vă adresați la telefon 0256-404011 sau pe emailul facultății, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

În atenția studenților din categoria Români de pretutindeni, privitor la acordarea burselor sociale.

ORDINUL MEN Nr. 6463/2023