PROPUNERI BURSE - SEM. al II-lea, 2022-2023:

Fondul de burse alocat FSC, pentru semestrul al II-lea, în funcție de studenții români bugetați: 376.056 lei, conform adresei UPT.

Fondul de burse a fost împărțit astfel:
- Burse sociale (licență+master): 25
Din diferență, în funcție de numărul de studenți:
- Burse studiu licență: 55
- Burse studiu master: 18

Datorită faptului că fondul de burse a fost împărțit atât pe specializări, cât și pe numărul de studenți din fiecare an de studiu, ultima medie de bursă diferă.
Studenții din listele de mai sus, care NU au mai avut bursă până în prezent sau care au schimbat banca, vor trimite, până la data de 24.04.2023, orele 12,00, un extras de cont pe nume propriu și o copie a CI la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

IMPORTANT!
Băncile partenere sunt: BRD, ING, BCR, Banca Transilvania și Raiffeisen Bank. 

 

ÎN ATENȚIA CELOR INTERESAȚI!

Având în vedere adresa UPT privind acordarea burselor sociale pe semestrul al II-lea al anului universitar 2022-2023, în perioada 08 martie 2022-24 martie 2023, se vor putea încărca documentele, respectând următoare:

  • Dosarele pentru acordarea burselor sociale - semestrul al II-lea, 2022-2023 - se vor depune EXCLUSIV ONLINE prin încărcare pe platforma student.upt.ro. Se va încărca un singur document tip .pdf sau o arhivă zip.
  • Conținutul dosarului:  conform  Anexei 1 a Regulamentului de burse al Rectoratului UPT.
  • Mod de prezentare documente: un fișier pdf cu toate documentele sau o arhivă zip cu imagini în format jpg, gif, tif sau png denumite cu numele solicitantului.
  • Perioada de încărcare a dosarelor pe platformă08 martie 2022-24 martie 2023
  • Perioada de evaluare a veniturilor pe membru de familie, pentru cei care se încadrează la articolul 13, litera (c), din regulamentul de burse: decembrie 2022, ianuarie, februarie 2023.
  • Venit mediu net pe membru de familie (decembrie 2022, ianuarie, februarie 2023): 1718 lei
  • Dosarele pot fi completate de student în perioada de depunere prin reîncărcarea întregului dosar pe platformă.
  • După validarea de către secretariat, nu se vor mai putea face modificări, încărcarea nemaifiind permisă.

Anexa 1
Cerere-tip sem. II,
2022-2023

In atenția celor care au primit in folosință un laptop in anul sem. I al anului 2022-2023:
Cerere menținere drept de folosință LAPTOP

PRECIZĂRI IMPORTANTE!
Cerere si documente doveditoare vor trimite si studentii care solicită bursă socială pe caz de boală chiar dacă au solicitat și în semestrele anterioare, conform Regulamentului UPT.

Cerere si documente doveditoare vor trimite si studentii care solicită bursă socială pe caz de orfan, chiar dacă au solicitat și în semestrele anterioare. Actele doveditoare sunt atât certificatul de deces si certificatul de nastere,  cât si cele doveditoare de venituri (adeverinţă salariu, cupon pensie de urmas, etc.), care se referă DOAR la solicitant si care nu trebuie sa depăşească venitul minim net pe economie de 1718 lei/luna - cf. Anexei:

IMPORTANT:
Pct. 12 din Anexa 1
: dovada veniturilor obținute de student în perioada de referință/declarație pe proprie răspundere că nu realizează venituri și: certificat/e deces părinte/părinți pentru studentul orfan de unul sau ambii părinți, respectiv hotărârea de încredințare a minorului potrivit legii pentru cei care s-a dispus ca măsură de protecție plasamentul, după caz.  se referă la veniturile obținute de student (orfan / în plasament).  Pensia de urmaș este un venit obținut și se ia în calcul pentru ambele categorii de studenți.

Important! Adeverintele ANAF trebuie sa fie atât pe anul 2022, cât și pe anul 2023.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm sa vă adresați la telefon 0256-404011 sau pe emailul facultății, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

 În atenția studenților din categoria Români de pretutindeni, privitor la acordarea burselor sociale.

ORDINUL MEN Nr. 3392/2017