Facultatea de Științe ale Comunicării are o dublă misiune: didactică şi de cercetare.

Misiunea didactică se referă la:

  • Formarea de absolvenți capabili să activeze ca specialiști în domeniul comunicării și al relațiilor publice, pentru activităţi specifice ocupaţiei, desfăşurate în instituţii, societăţi comerciale, partide şi organizaţii politice, organizaţii nonguvernamentale etc.;
  • Formarea de traducători şi interpreţi pentru domeniile: științific, tehnic, economic, administrativ, juridic, conform cerinţelor pieţei muncii din ţară şi din străinătate.

Misiunea de cercetare se referă la:

  • Angajarea cadrelor didactice în cercetări fundamentale, exploratorii şi aplicate în domeniul comunicării, al relaţiilor publice, lingvisticii, traducerii şi didacticii limbilor străine, în scopul dezvoltării cunoaşterii şi în concordanţă cu necesităţile comunităţii academice;
  • Formarea de absolvenţi capabili să participe la activităţi de cercetare în domeniile pentru care se pregătesc prin studiile de licenţă şi să se perfecţioneze prin studii de nivel masteral şi doctoral, prin antrenarea lor la realizarea unor teme şi proiecte de cercetare coordonate de departamentele implicate în desfăşurarea programelor de studii.