Sesiune de informare și consiliere cu privire la oportunitățile de practică

În cadrul Zilelor FSC 2021,  Facultatea de Știinte ale Comunicării organizează luni, 8.11.2021, ora 14.00, ediția a VII-a a Sesiunii de informare și consiliere cu privire la oportunitățile de practică în cadrul companiilor și institutiilor din Timișoara.

Sunt invitați să participe toți studenții anului II, ciclul licență, specializările Comunicare și relații publice și Traducere și interpretare, și studenții anului I și II, ciclul master, specializările Comunicare, relații publice și media digitală și Comunicare în afaceri.

Informațiile de conectare la platforma ZOOM vor fi transmise tuturor studenților facultății prin intermediul decanilor de an si al tutorilor. 

Organizatori:
Conf. univ. dr. Simona Șimon – prodecan
Lect. univ. dr. Maria-Dana Grosseck – responsabil Practică FSC