Sesiune de informare și consiliere cu privire la oportunitățile de practică

Vineri, 3.11.2023, ora 12.00, în cadrul Zilelor Facultății de Științe ale Comunicării, Facultatea de Știinte ale Comunicării organizează ediția a IX-a a Sesiunii de informare și consiliere cu privire la oportunitățile de practică în companiilor și institutiilor din Timișoara. Vor participa studenții anului II, ciclul licență, specializările Comunicare și relații publice și Traducere și interpretare, și studenții anului I și II, ciclul master, specializările Comunicare, relații publice și media digitală și Comunicare în afaceri. Evenimentul va avea loc în Amfiteatrul Ca3 (str. Traian Lalescu 2A, et. 3).

Organizatori :

Prof. Dr. Simona Șimon – prodecan
Lect. Dr. Maria-Dana Grosseck – responsabil Practică FSC