Sesiune de informare și consiliere cu privire la oportunitățile de practică

Ediția a V-a

Facultatea de Științe ale Comunicării organizează miercuri, 6.11.2019, ora 12.00, în cadrul Zilelelor Facultății de Științe ale Comunicării, în amfiteatrul Ca3, ediția a V-a a Sesiunii de informare și consiliere cu privire la oportunitățile de practică în cadrul companiilor și instituțiilor din Timișoara.

Sunt invitați să participe toți studenții anului II, ciclul licență, specializările Comunicare și relații publice și Traducere și interpretare, și studenții anului I și II, ciclul master, specializările Comunicare, relații publice și media digitală și Comunicare în afaceri.

Organizatori:
Conf. univ. dr. Simona-Cristina Șimon – Prodecan
Lect. univ. dr. Maria-Dana Grosseck – Responsabil Practică FSC