Ediția a 4-a

Facultatea de Știinte ale Comunicării organizează joi, 11.10.2018, ora 14.00, în amfiteatrul Ca3, str. Traian Lalescu nr. 2a etajul III,  ediția a IV-a a Sesiunii de informare și consiliere cu privire la oportunitățile de practică în cadrul companiilor și instituțiilor din Timișoara.

Sunt invitați să participe toți studenții anului II, ciclul licență, specializările Comunicare și relații publice și Traducere și interpretare, și ciclul master, Comunicare, relații publice și media digitală.

Organizatori :
Lect. Dr. Simona Șimon – Prodecan
Lect. Dr. Maria-Dana Grosseck – Responsabil Practică FSC