Cererile pentru eliberarea actelor de studii se depun la Decanatul Facultăţii de Ştiinţe ale Comunicării, str. Traian Lalescu, nr. 2A, etaj III, C301 sau se transmit prin e-mail .

Eliberarea actelor de studii în original

Formulare

  • Cerere pentru eliberarea diplomei şi foii matricole/suplimentului la diplomă (Tip AS1)
  • Cerere pentru eliberarea foii matricole sau a duplicatului de foaie matricolă/supliment la diplomă (Tip AS2)
  • Cerere pentru eliberarea programei analitice (Tip AS3)
  • Cerere pentru eliberarea situaţiei şcolare (Tip AS4)
  • Cerere pentru eliberarea adeverinţei pentru autenticitate (Tip AS5-a)
  • Cerere pentru eliberarea adeverinţei (Tip AS5-b)
  • Cerere pentru întocmirea şi eliberarea diplomei şi suplimentului la diplomă în regim de urgenţă (Tip AS7)
  • Cerere pentru eliberarea unei noi diplome (în cazul în care titularul constată greșeli în completare) (Tip AS10)

Eliberarea duplicatelor

Informaţii privind eliberarea duplicatelor
Cerere pentru întocmirea şi eliberarea duplicatului de diplomă (Tip AS6)
Declarație pe proprie răspundere (model recomandat)

In atenția absolvenților Universității Politehnica Timișoara:

Începând cu data de 29.10.2021​, ELIBERAREA ACTELOR DE STUDII se face pe bază de programare prealabilă, realizată on-line, la adresa: http://actestudii.upt.ro/

Mai mult.

Taxe referitoare la acte de studii

OMEC nr. 4156/ 27 aprilie 2020 - Regulament cadru privind regimul actelor de studii și al documentelor universitare în sistemul de învățământ superior