Anul universitar 2023-2024:

Anul universitar 2022-2023:

Alte tipuri de taxe (decât cele de școlarizare) se vor plăti în 
Cont UniCredit Bank
Beneficiar: Universitatea Politehnica Timișoara
Cod FISCAL: 4269282
Cont IBAN: RO90 BACX 0000 0030 1782 5061