Admitere 2024

Aveți posibilitatea de a deveni studenți ai Facultății de Ştiinţe ale Comunicării (FSC) din cadrul Universităţii Politehnica Timişoara (UPT) dacă urmați unul din programele facultății, la ciclurile de studii de licență sau de master.

LICENŢĂ (învăţământ universitar cu durata de 3 ani):

 • domeniul de licenţă „Ştiinţe ale comunicării” (SC), specializarea Comunicare şi relaţii publice (CRP), învăţământ cu frecvenţă;
 • domeniul de licenţă „Ştiinţe ale comunicării” (SC), specializarea Comunicare şi relaţii publice (CRP-ID), învățământ la distanţă;
 • domeniul de licenţă „Limbi moderne aplicate” (LMA), specializarea Traducere şi interpretare (engleză; franceză/germană) (TI), învățământ cu frecvență.

MASTER (învăţământ universitar cu frecvență, cu durata de 2 ani):

 • domeniul de master „Ştiinţe ale comunicării” (SC), specializarea Comunicare, relaţii publice şi media digitală (interdisciplinar cu Inginerie electronică, telecomunicaţii și tehnologii informaționale) (CRPMD);
 • domeniul de master „Ştiinţe ale comunicării” (SC), specializarea Comunicare în afaceri (CA);
 • domeniul de master „Ştiinţe ale comunicării” (SC), specializarea Comunicare strategică și advocacy în societatea digitală (CSASD).

Informații suplimentare despre oferta educațională a Facultății de Științe ale Comunicării

 

Alte categorii de candidați - licență

 • ABSOLVENȚI DE LICEE SITUATE ÎN MEDIU RURAL, cu diplomă de bacalaureat
  Număr de locuri:  *  (cf. Adresei ME nr: __________

 • CANDIDAȚI PROVENIȚI DIN SISTEMUL DE PROTECȚIE SOCIALĂ
  Număr de locuri: *

 • CANDIDAȚI DE ETNIE RROMĂ
  Număr de locuri:(cf. Adresei ME nr: _________)

Candidaţii de etnie rromă pot participa la concurs pe locuri fără taxă, separate din totalul locurilor fără taxă pe universitate. Concursul se va desfăşura centralizat, iar candidaţii declaraţi reuşiţi vor fi alocaţi facultăţilor conform opţiunilor acestora. Stabilirea candidaţilor reuşiţi se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în limita locurilor alocate. La înscriere, candidaţii rromi vor trebui să prezinte, pe lângă actele de la Art. 25 şi o recomandare emisă de una din organizaţiile legal constituite ale rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia rromă (şi nu faptul că este membru al organizaţiei în cauză).
Candidaţii de etnie rromă care doresc să concureze doar pe locurile cu taxă vor avea acelaşi statut ca orice alt candidat.

 • CANDIDAȚI SPORTIVI DE PERFORMANȚĂ - detalii - Anexa _____ la Metodologia de Admitere
  Număr de locuri: ​*

 • ​Locuri alocate pentru persoane cu cerințe speciale:
  Număr de locuri: *

  *) număr de locuri pe UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIȘOARA

 

 • ROMÂNI DE PRETUTINDENI - detalii

Alte categorii de candidați - master

 • CANDIDAȚI DE ETNIE RROMĂ
  Număr de locuri: __  (cf. Adresei ME __________)

 • ROMÂNI DE PRETUTINDENI - detalii


Important!

1. Pentru candidații sub titulatura ROMÂNI DE PRETUTINDENI, admiterea în Universitatea Politehnica Timișoara se desfășoară sub forma concursului de dosare, indiferent de programul de studii solicitat de către candidat, pe numărul de locuri alocate de către Ministerul Educației Naționale.
2. Pentru candidații străini din Comunitatea Europeană și alte state, admiterea se desfășoară în condițiile prevăzute în tabel. Condițiile de participare la concursul de admitere pot fi consultate la următoarele adrese web:
https://www.cnred.edu.ro/en/higher-education
https://www.cnred.edu.ro/en/certificate-about-compliance-of-studies-with-European-Union-directives


În cadrul Universității Politehnica Timișoara, admiterea candidaților străini este coordonată de către Departamentul de Relații Internaționale:
http://www.upt.ro/international/categorie.php?id=4&lb=en