Sesiune online de informare și consiliere cu privire la oportunitățile de practică

În cadrul Zilelor Facultății de Științe ale Comunicării,  Facultatea de Știinte ale Comunicării organizează vineri, 20.11.2020, ora 12.00, ediția a VI-a a Sesiunii de informare și consiliere cu privire la oportunitățile de practică în cadrul companiilor și institutiilor din Timișoara.

Sunt invitați să participe toți studenții anului II, ciclul licență, specializările Comunicare și relații publice și Traducere și interpretare, și studenții anului I și II, ciclul master, specializările Comunicare, relații publice și media digitală și Comunicare în afaceri.

Informațiile de conectare la platforma ZOOM vor fi transmise prin intermediul decanilor de an și studenților-șefi de an. 

Organizatori:
Conf. univ. dr. Simona-Cristina Șimon – prodecan
Lect. univ. dr. Maria-Dana Grosseck – responsabil Practică FSC