NOTĂ: ÎN ATENȚIA ABSOLVENȚILOR FĂRĂ DIPLOMĂ DIN PROMOȚIILE ANTERIOARE!
Absolvenții fără diplomă (licență sau master) din promoțiile anterioare, care doresc să-și susțină lucrarea de finalizare a studiilor în anul universitar în curs (sesiunea februarie, iunie sau septembrie), sunt rugați să informeze secretariatul Decanatului Facultății de Științe ale Comunicării cu privire la intenția lor, cu cel puțin 15 zile înainte de data depunerii lucrării de licență/disertație la secretarul comisiei de licență/disertație.

IMPORTANT
Pentru ridicarea documentelor personale (diplomă de bacalaureat și foaie matricolă liceu pentru absolvenții de licență, diplomă de licență și supliment la diplomă pentru absolvenții de master), depuse cu ocazia înscrierii la admitere, absolvenții se vor prezenta la secretariatul Facultății de Științe ale Comunicării în vederea obținerii fișei de lichidare, conform Regulamentului referitor la Acte de studii al UPT.

HCA al UPT nr. 72 din 06.04.2022 privind aprobarea Ghidului pentru elaborarea și redactarea lucrărilor de finalizare a studiilor la ciclurile de licență și master (varianta editabilă)


Finalizare studii licență

Specializarea Comunicare și relații publice, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță

Calendar licență:
       - Sesiunea iunie-iulie 2023
       - Sesiunea septembrie 2023     
       - Sesiunea februarie 2024:   CRP      CRP-ID

Cerere înscriere examen finalizare studii

Metodologia-cadru privind elaborarea lucrărilor de licență
Anexa 1 Redactarea bibliografiei și a trimiterilor bibliografice
Anexa 2 Fișa lucrării de licență
Anexa 3 Evaluarea lucrării de licență de către conducătorul științific
Anexa 4 Declarație de autenticitate a lucrării de finalizare a studiilor
Anexa 5 Aviz de respingere a lucrării de licență

Temele lucrărilor de licență:
     - CRP
     - CRP-ID

Precizări privind desfășurarea probelor examenului de licență

Programa examenului de licență
Modele de subiecte de examen licență - proba scrisă

Comisie examen de licență CRP, CRP-ID

Specializarea Traducere și interpretare

Calendar licență:
       - Sesiunea iunie-iulie 2023
       - Sesiunea septembrie 2023       
       - Sesiunea februarie 2024

Cerere înscriere examen finalizare studii

Metodologia-cadru privind elaborarea lucrărilor de licență
Anexa 1 Redactarea bibliografiei și a trimiterilor
Anexa 2 Fișa lucrării de licență
Anexa 3 Evaluarea lucrării de licență de către conducătorul științific (Traducere comentată)
Anexa 4 Evaluarea lucrării de licență de către conducătorul științific (Studiu terminologic)
Anexa 5 Declarație de autenticitate a lucrării de finalizare a studiilor
Anexa 6 Avizul conducătorului lucrării de licență
Anexa 7 Template lucrare licență (word, pdf)
Anexa 8 Specificații privind fișele terminologice

Temele lucrărilor de licență

Precizări privind desfășurarea probelor examenului de licență TI

Programa examenului de licență TI
Comisie examen de licență TI


Finalizare studii de master

Specializarea Comunicare, relații publice și media digitală

Calendar disertație:
       - Sesiunea iunie 2023               
       - Sesiunea septembrie 2023     
       - Sesiunea februarie 2024

Cerere înscriere examen finalizare studii
 
Metodologia-cadru privind elaborarea lucrărilor de disertație
Anexa 1 Redactarea bibliografiei și a trimiterilor bibliografice
Anexa 2 Fișa lucrării de disertație
Anexa 3 Evaluarea lucrării de disertație de către conducătorul științific
Anexa 4 Declarație de autenticitate a lucrării de finalizare a studiilor

Temele lucrărilor de disertație CRPMD

Model de copertă lucrare de disertație și pagina de titlu
Precizări privind examenul de finalizare a studiilor

Comisie disertație master CRPMD


Specializarea Comunicare în afaceri

Calendar disertație:
       - Sesiunea iunie 2023
       - Sesiunea septembrie 2023        Cuantum taxă
       - Sesiunea februarie 2024

Cerere înscriere examen finalizare studii
 
Metodologia-cadru privind elaborarea lucrărilor de disertație
Anexa 1 Redactarea bibliografiei și a trimiterilor bibliografice
Anexa 2 Fișa lucrării de disertatie
Anexa 3 Evaluarea lucrării de disertație de către conducătorul științific
Anexa 4 Declaratie de autenticitate a lucrării de finalizare a studiilor

Temele lucrărilor de disertație CA

Model de copertă lucrare de disertație și pagina de titlu
Precizări privind examenul de finalizare a studiilor

Comisie disertație master CA