Programul de master: COMUNICARE STRATEGICĂ ȘI ADVOCACY ÎN SOCIETATEA DIGITALĂ
Domeniul de master: ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII

Descrierea programului de studii
Misiunea și obiectivele programului de studii
Competenţele programului de studii
Modalități și criterii de evaluare discipline

REGULAMENTE UPT - CICLUL MASTER

Reglementări aplicabile programelor de studii universitare de master din cadrul UPT

Plan de învățământ:

Fișe discipline:

Anul I, semestrul 1


Anul I, semestrul 2


Anul II, semestrul 1


Anul II, semestrul 2


Discipline opționale: