Asigurarea calităţii educaţiei exprimă capacitatea unei organizaţii furnizoare de a oferi programe de educaţie în conformitate cu standardele anunţate şi este realizată printr-un ansamblu de acţiuni de dezvoltare a capacităţii instituţionale, de elaborare, planificare şi implementare de programe de studii, prin care se formează încrederea beneficiarilor că organizaţia furnizoare de educaţie îndeplineşte standardele de calitate (Legea învățământului nr. 1/2011).

Asigurarea Calității în UPT

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii la nivelul Facultății de Științe ale Comunicării

Președinte Comisie: Prof. dr. Daniel Dejica-Cartiș
Coordonator: Lect. dr. Annamaria Kilyeni

Membri:

  • Referent cu probleme de învăţământ: Lect. dr. Marcela Fărcașiu
  • Referent cu probleme de cercetare ştiinţifică: Conf. dr. Vasile Gherheș 
  • Referent cu probleme sociale: Lect. dr. Sorin Suciu
  • Reprezentant al angajatorilor: Laura Iancu, PR Specialist, Dream Production
  • Reprezentant al studenţilor: Ana Maria Popescu (II CRPMD)

 
Modalităţi şi criterii de evaluare

 Chestionare de evaluare şi autoevaluare