Sesiune de informare și consiliere cu privire la oportunitățile de practică

Vineri, 11.11.2022, ora 12.00, în cadrul Zilelor Facultății de Științe ale Comunicării, Facultatea de Știinte ale Comunicării organizează ediția a VIII-a a Sesiunii de informare și consiliere cu privire la oportunitățile de practică în companiile și instituțiile din Timișoara.

Vor participa studenții anului II, ciclul licență, specializările Comunicare și relații publice și Traducere și interpretare, și studenții anului I și II, ciclul master, specializările Comunicare, relații publice și media digitală și Comunicare în afaceri. Evenimentul va avea loc în Amfiteatrul Nicolae Maior (str. Traian Lalescu 2A, et. 1).

Organizatori :
Prof. univ. dr. Simona-Cristina Șimon – prodecan
Lect. univ. dr. Maria-Dana Grosseck – responsabil Practică FSC