Noutăți

Workshop

Studenții Facultății de Științe ale Comunicării, specializarea Traducere şi interpretare, anul II, participă în data de 7 decembrie 2022 la atelierul Traducerea asistată de calculator: Primii pași în folosirea Trados, organizat de lect. univ. dr. Claudia E. Stoian.

Workshop

In data de 5 decembrie 2022, studenții anului I ai Masterului Comunicare în Afaceri al Facultății de Științe ale Comunicării vor participa la un workshop pe tema Intercultural communication, organizat de Lect. dr. Claudia E. Stoian.

Reprezentantii Ligii FSC, șefii de an și de grupă, precum și toți studenții doritori ai Facultății de Științe ale Comunicării au participat într-un cadru informal la un dialog deschis cu decanul facultății, joi, 24.11.2022, de la ora 18.00, în Sala de Consiliu a FSC.

În 22.11.2022, Facultatea de Științe ale Comunicării a primit vizita Excelenței Sale, doamna Regina Lochner, consul al Republicii Federale Germania la Timișoara, în cadrul evenimentelor organizate cu ocazia Zilelor Facultății de Științe ale Comunicării.

Workshop

Traducerea este un fenomen complex, cu care ne întâlnim în toate domeniile, precum și în activitățile de zi cu zi. În vederea realizării rolului de mediator între două limbi și culturi, traducătorul trebuie să aibă numeroase aptitudini și competenţe și să fie conştient de responsabilităţile pe care şi le asumă în exercitarea acestei profesii.

În zilele de 15 și 16 noiembrie 2022, Facultatea de Științe ale Comunicării și-a deschis porțile în mediul virtual pentru toți elevii de liceu. 

Masa rotundă

Societatea bazată pe cunoaștere este imposibil de imaginat fără un schimb activ, conștient și continuu privind noile achiziții din domeniul cercetării și inovării științifice.

Sesiune de informare cu privire la oportunitățile de studiu în străinătate

Facultatea de Științe ale Comunicării organizează o sesiune de informare cu privire la oportunități de studiu în străinătate: Studenții FSC în Europa.

Vizita studenților de la specializarea Traducere și interpretare (secția: engleză-germană) la agenția de traduceri Swiss Solutions din data de 10.11.2022, s-a axat pe prezentarea oportunităților de angajare pentru absolvenți, dar și pe provocările profesiei de traducător.

Lansare de carte

“Concepută de la origini până în prezent, fără pretenții de exhaustivitate, dar acoperind toate provinciile românești, inclusiv Basarabia, O istorie a traducerilor în limba română se prezintă ca o istorie integrată, abordându-și obiectul în chip multiperspectival. Nu este vorba numai despre o abordare lingvistică și literară, ci și de instrumente sociologice, statistice, de criterii metodologice, de repere teoretice și terminologice puse în acțiune.