La finalul lunii aprilie, doamna dr. Ana-Maria Dascălu-Romițan, lect. univ. la Facultatea de Științe ale Comunicării a fost realeasă președinta Societății Culturale Româno-Germane din Timișoara, printre atribuțiile ei numărându-se gestionarea problemelor interne ale Societății și ale Centrului Cultural German, promovarea legăturilor culturale româno-germane, stabilirea de contacte și colaborarea cu diverse instituții culturale și de învățământ din țară și din străinătate, cu instituții publice locale și naționale, cu organizații culturale, precum și reprezentarea Societății în relațiile cu acești parteneri.

Ultimul eveniment organizat de Societatea Culturală în colaborare cu Facultatea de Științe ale Comunicării a fost conferința „Pe urmele limbii și culturii germane în Banat” cu prof. Anton Sterbling (Germania).