A fost publicată decizia nr. 18 a Consiliului Facultăţii de Ştiinţe ale Comunicării ţinând cont de prevederile Regulamentului de organizare şi desfăşurarea examenelor de licenţă şi disertaţie în Universitatea Politehnica Timişoara - Hotărârea Senatului nr. 30 din 21.03.2024.