Conform Hotărârii Consiliului de Administrație 78 din 17.04.2024 (https://student.upt.ro/docs/HCA_78_din_17.04.2024.pdf) privind eliberarea duplicatelor pentru documentele de atestare a statutului de student se modifică metoda prin care studenții pot solicita emiterea acestora.

Studenții de la ciclurile de licență și masterat care își pierd documentele de atestare a statutului de student vor depune o solicitare pe platforma https://student.upt.ro, în secțiunea dedicată denumită “Documente pierdute”, unde vor selecta tipul documentului pierdut (carnet și/sau legitimație), finalizând prin apăsarea butonului Confirmă.

În urma depunerii solicitării, în mod automatizat, va fi creat un anunț public pe platforma https://pierderiacte.upt.ro, în baza datelor personale prevăzute la art. 4, alin. (2) din instrucțiunea privind eliberarea duplicatelor pentru documentele de atestare a statutului de student.

Studentul în cauză se va prezenta la secretariatul facultății de proveniență cu următoarele documente: dovada plății taxei de eliberare duplicat (se achită la Casieria UPT, P-ta Victoriei nr. 2a, parter, intre orele 12,00-15,00), cartea de identitate și una/două fotografii (funcție de documentele pierdute). Secretariatul, în baza anunțului public de pierdere, publicat în ultimele 30 de zile calendaristice pe platforma https://pierderiacte.upt.ro, va proceda la emiterea duplicatului solicitat.

O nouă solicitare de anunț a pierderii aceluiași document de atestare a statutului de student nu poate fi făcută mai devreme de 30 de zile calendaristice de la depunerea unei solicitări precedente, acest lucru fiind asigurat prin funcționalitatea platformei https://student.upt.ro.