Noutăți

Seminar științific studențesc

În data 8 ianuarie 2020 a avut loc a doua ediție a seminarului științific studențesc Practica argumentării. Sub forma unei mese rotunde, evenimentul și-a propus să consolideze cunoștințele dobândite în cadrul disciplinei Gândire critică. O parte dintre studenții anului I ai specializării Comunicare și relații publice, Facultatea de Științe ale Comunicării, au oferit argumente pentru clarificarea deciziilor etice.

Organizator: Lect. univ. dr. Cosmin BĂIAȘ

A fost publicată programarea examenelor și evaluărilor distribuite aferente specializărilor de licență - Comunicare și relații publice și Traducere și interpretare și  de master - Comunicare, relații publice și media digitală și Comunicare în afaceri pentru semestrul I, anul universitar 2019-2020.

Facultatea de Științe ale Comunicării adresează tuturor studenților, cadrelor didactice și colaboratorilor Sărbători fericite și un An Nou plin de realizări!

Informații privind desfasurarea alegerilor academice - membru în consiliul facultății, pentru legislatura 2020-2024, sunt disponibile la adresa Alegeri Consiliu FSC.

A fost publicat materialul informativ Retrospectiva FSC 2019.

A apărut numărul 18/2019 al Buletinului Științific al Universității Politehnica Timișoara, Seria Limbi Străine, publicat de Departamentul de Comunicare și Limbi Străine. 

Seminar științific studențesc

Ediția a V-a

Evenimentul își propune să vină în întâmpinarea nevoilor reale cu care se confruntă pe piața traducerilor tehnice viitorii absolvenți.

A fost publicat Raportul sintetic al Decanului Faculltății de Științe ale Comunicării, 2016-2020 - ORIZONT FSC 2020, precum și Proiectul de Plan Managerial 2020-2024, ORIZONT FSC EUROPA, Consolidare, Inovare, Dezvoltare.

Ingineria Traducerii. Primii pași în traducerea tehnică (Germană)
Ediția a VI-a

În data de 12.12.2019 a avut loc cea de-a VI-a ediție a seminarului științific studențesc Ingineria Traducerii. Primii pași în traducerea tehnică (Germană) şi are ca scop simularea unor situaţii reale cu care se vor confrunta viitorii absolvenți pe piața muncii.