Hotărârea nr. 24 - 04.06.2024 - Validare discipline opționale 2024-2025. Anexa
Hotărârea nr. 23 - 04.06.2024 - Biroul de conducere al Consiliului FSC
Hotărârea nr. 22 - 04.06.2024 - Comisii de specialitate Consiliu FSC. Anexa
Hotărârea nr. 21 - 04.06.2024 - Plan operațional FSC 2024
Hotărârea nr. 20 - 04.06.2024 - Strategie dezvoltare FSC 2024-2029
Hotărârea nr. 19
- 16.05.2024 - Comisie supraveghere examen licență 2023-2024
Hotărârea nr. 18
- 16.05.2024 -  Nota peste 8 (opt) la examenul de disertaţie     
Hotărârea nr. 17
- 15.04.2024 - Comisie validare burse speciale masteranzi 
Hotărârea nr. 16
- 15.04.2024 - Avizare Raport Decan 2023     
Hotărârea nr. 15
- 13.02.2024 - Avizare comisie admitere 2024-2025                  
Hotărârea nr. 14
- 13.02.2024 - Avizare propunere board PPLRCS - admitere 2024   
Hotărârea nr. 13
- 13.02.2024 - Avizare raport activitate decani de an/tutori, 2023
Hotărârea nr. 12 - 05.03.2024 - Actualizare board SC
Hotărârea nr. 11 - 05.03.2024 - Avizare calendare finalizare studii - master. Anexa
Hotărârea nr. 10 - 05.03.2024 - Avizare calendare finalizare studii - licență. Anexa
Hotărârea nr. 9 - 13.02.2024 - Avizare Raport OICS 2023       
Hotărârea nr. 8
- 13.02.2024 - Avizare Raport evaluare internă a calității, 2023   
Hotărârea nr. 7
- 13.02.2024 - Echipa Olimpiadele Comunicării 2024   
Hotărârea nr. 6 - 13.02.2024 - Avizare dosar autoevaluare periodică CRP 
Hotărârea nr. 5 - 26.01.2024 -  Promovare programe master FSC - admitere 2024-2025 
Hotărârea nr. 4
- 25.01.2024 - Avizare componență comisie disertație CRPMD
Hotărârea nr. 3 - 25.01.2024 - Avizare componență board CRPMD
Hotărârea nr. 2 - 25.01.2024 - Avizare raport autoevaluare master CSASD
Hotărârea nr. 1 - 25.01.2024 - Avizare fișe disciplină master CSASD