Hotărârea nr. 55 - 05.12.2023 - Avizare componență board master CSAD
Hotărârea nr. 54 - 05.12.2023 - Avizare comisie întocmire documentație master CSAD
Hotărârea nr. 53 - 05.12.2023 - Avizare înființare program master CSAD
Hotărârea nr. 52 - 05.12.2023 - Comisie concurs Ioan de Sabata - 2023
Hotărârea nr. 51 - 21.11.2023 - Avizare teme disertație CA
Hotărârea nr. 50 - 21.11.2023 - Avizare teme licență CRP, cu frecvență și ID
Hotărârea nr. 49 - 21.11.2023 - Avizare metodologie finalizare studii CRP
Hotărârea nr. 48 - 21.11.2023 - Avizare fișe discipline PPLRCS
Hotărârea nr. 47 - 21.11.2023 - Avizare metodologie finalizare studii PPLRCS
Hotărârea nr. 46 - 21.11.2023 - Avizare teme licență TI
Hotărârea nr. 45 - 21.11.2023 - Avizare teme disertație CRPMD 
Hotărârea nr. 44 - 21.11.2023 - Avizare metodologie finalizare studii CA
Hotărârea nr. 43 - 21.11.2023 - Avizare metodologie finalizare studii CRPMD
Hotărârea nr. 42 - 21.11.2023 - Avizare metodologie finalizare studii TI
Hotărârea nr. 41 - 21.11.2023 - Avizare fișe discipline CA
Hotărârea nr. 40 - 21.11.2023 - Avizare fișe discipline CRPMD
Hotărârea nr. 39 - 21.11.2023 - Avizare fișe discipline CRP
Hotărârea nr. 38 - 21.11.2023 - Avizare fișe discipline TI
Hotărârea nr. 37 - 21.11.2023 -  Avizare dosar autoevaluare master TINT  
Hotărârea nr. 36
- 20.09.2023 - Avizare Board PPLRCS
Hotărârea nr. 35 - 20.09.2023 - Activități master 2023-2024
Hotărârea nr. 34 - 20.09.2023 - Avizare fișe de discipline 2023-2024
Hotărârea nr. 33 - 20.09.2023 - Avizare planuri de învățământ 2023-2024     
Hotărârea nr. 32 - 20.09.2023 - Decani de an și tutori
Hotărârea nr. 31 - 20.09.2023 - Comisie întocmire orare
Hotărârea nr. 30 - 20.09.2023 - Numire responsabil CCOC
Hotărârea nr. 29 - 20.09.2023 - Comisie licență TI
Hotărârea nr. 28 - 20.09.2023 - Comisie licență CRP-ID
Hotărârea nr. 27 - 20.09.2023 - Comisie licență CRP
Hotărârea nr. 26 - 20.09.2023 - Comisie disertație CRPMD
Hotărârea nr. 25 - 20.09.2023 - Comisie disertație CA
Hotărârea nr. 24 - 20.09.2023 - Board domeniu SC
Hotărârea nr. 23 - 20.09.2023 - Board Comunicare și relații publice, la distanță
Hotărârea nr. 22 - 20.09.2023 - Board Comunicare și relații publice, cu frecvență    
Hotărârea nr. 21 - 20.09.2023 - Board Traducere și interpretare (engleză; franceză/germană)
Hotărârea nr. 20 - 20.09.2023 - Board Comunicare în afaceri 2023-2024
Hotărârea nr. 19 - 20.09.2023 - Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității - FSC
Hotărârea nr. 18 - 20.09.2023 - Numire coordonatori programe FSC
Hotărârea nr. 17 - 20.09.2023 - Avizare comisie practică
Hotărârea nr. 16 - 20.09.2023 - Board CRPMD 2023-2024     
Hotărârea nr. 15
- 01.09.2023 - Actualizare comisie susținere disertatie - CRPMD      
Hotărârea nr. 14
- 23.06.2023 - Actualizare comisie susținere licență - CRP, CRP-ID     
Hotărârea nr. 13
- 15.06.2023 - Reprezentant FSC - birou electoral referendum  
Hotărârea nr. 12
- 06.06.2023 - Avizare dosar RNCIS master TINT  
Hotărârea nr. 11
- 10.05.2023 - Sediu social al Asociației Absolvenților FSC   
Hotărârea nr. 10
- 10.05.2023 - Comisia de selectare - tabere studențești 2023
Hotărârea nr. 9
- 10.05.2023 - Validare discipline opționale pentru anul universitar 2023-2024
Hotărârea nr. 8
- 13.02.2023 - Avizare calendar finalizare studii master 2023
Hotărârea nr. 7 - 13.02.2023 - Avizare calendar finalizare studii licență 2023
Hotărârea nr. 6 - 13.02.2023 - Componența comisiei de admitere 2023
Hotărârea nr. 5 - 13.02.2023 - Avizare Raport Decan 2022
Hotărârea nr. 4 - 13.02.2023 - Avizare Raport practică studențească - 2022
Hotărârea nr. 3 - 13.02.2023 - Avizare Raport activitate decani de an/tutori - 2022. Anexă
Hotărârea nr. 2 - 13.02.2023 - Avizare Raport OICS 2022. Anexă.
Hotărârea nr. 1 - 13.02.2023 - Avizare Raport calitate 2022. Anexă.