Hotărârea nr. 55 - 08.12.2022 - Avizare dosar autoevaluare periodică CRP-ID    
Hotărârea nr. 54
- 08.12.2022 - Avizare comisii concurs cadre didactice
Hotărârea nr. 53 - 08.12.2022 - Avizare raport autoevaluare program în limba română         
Hotărârea nr. 52
- 14.11.2022 - Componență comisie concurs didactic ”Ioan de Sabata” - 2022
Hotărârea nr. 51 - 14.11.2022 - Comisie întocmire dosar masterTraducere, interpretare și noile tehnologii
Hotărârea nr. 50 - 14.11.2022 - Board masterTraducere, interpretare și noile tehnologii      
Hotărârea nr. 49 - 14.11.2022 - Înființare master Traducere, interpretare și noile tehnologii
Hotărârea nr. 48 - 14.11.2022 - Avizare teme disertație: CRPMD
Hotărârea nr. 47 - 14.11.2022 - Avizare teme disertație: CA
Hotărârea nr. 46 - 14.11.2022 - Avizare teme licență: TI
Hotărârea nr. 45 - 14.11.2022 - Avizare teme licență: CRP, CRP-ID
Hotărârea nr. 44 - 14.11.2022 - Avizare metodologie finalizare studii: CRPMD
Hotărârea nr. 43 - 14.11.2022 - Avizare metodologie finalizare studii: CA
Hotărârea nr. 42 - 14.11.2022 - Avizare metodologie finalizare studii: TI
Hotărârea nr. 41 - 14.11.2022 - Avizare metodologie finalizare studii: CRP, CRP-ID
Hotărârea nr. 40 - 14.11.2022 - Avizare fise discipline 2022: CRPMD
Hotărârea nr. 39 - 14.11.2022 - Avizare fise discipline 2022: CA
Hotărârea nr. 38 - 14.11.2022 - Avizare fise discipline 2022: TI
Hotărârea nr. 37 - 14.11.2022 - Avizare fise discipline 2022: CRP, CRP-ID
Hotărârea nr. 36 - 23.09.2022 - Activitatea didactică 2022-2023 - master       
Hotărârea nr. 35
- 13.09.2022 - Responsabil CCOC
Hotărârea nr. 34 - 13.09.2022 - Board CRP-ID
Hotărârea nr. 33 - 13.09.2022 - Board domeniu SC
Hotărârea nr. 32 - 13.09.2022 - Board CRP
Hotărârea nr. 31 - 13.09.2022 - Decani de an și tutori
Hotărârea nr. 30 - 13.09.2022 - Responsabili studenți incoming
Hotărârea nr. 29 - 13.09.2022 - Comisie întocmire orare
Hotărârea nr. 28 - 13.09.2022 - Comisie licență Traducere și interpretare
Hotărârea nr. 27 - 13.09.2022 - Comisie licență Comunicare și relații publice -  la distanță
Hotărârea nr. 26 - 13.09.2022 - Comisie licență Comunicare și relații publice - cu frecvență
Hotărârea nr. 25 - 13.09.2022 - Comisie disertație Comunicare, relații publice și media digitală
Hotărârea nr. 24 - 13.09.2022 - Comisie disertație Comunicare în afaceri
Hotărârea nr. 23 - 13.09.2022 - Board TI
Hotărârea nr. 22 - 13.09.2022 - Board CA
Hotărârea nr. 21 - 13.09.2022 - Comisie evaluarea calității
Hotărârea nr. 20 - 13.09.2022 - Coordonatori programe de studii
Hotărârea nr. 19 - 13.09.2022 - Comisia de practică
Hotărârea nr. 18 - 13.09.2022 - Componență board CRPMD 
Hotărârea nr. 17
- 08.07.2022 - Comisia de tabere 2022   
Hotărârea nr. 16 - 08.07.2022 - Avizare plan învățământ program limba română
Hotărârea nr. 15 - 16.06.2022 -  Boardul Programului de limba română pentru cetățenii străini    
Hotărârea nr. 14
- 16.06.2022 - Actualizare comisie disertatie CRPMD 
Hotărârea nr. 13 - 16.06.2022 - Comisie acreditare program limba română 
Hotărârea nr. 12
- 19.04.2022 - Avizare comisii de specialitate
Hotărârea nr. 11 - 19.04.2022 - Supraveghetori probă scrisă examene licență, sesiunea iunie 2022
Hotărârea nr. 10 - 19.04.2022 - Avizare discipline opționale pentru 2022-2023   
Hotărârea nr. 9
- 28.03.2022 - Precizări privind desfășurarea activităților didactice începând cu 04.04.2022  
Hotărârea nr. 8
- 17.03.2022 - Avizarea calendarului de finalizare studii - master.
                                                Anexă: CRPMD - iunie, septembrie. CA - iunie, septembrie
Hotărârea nr. 7 - 17.03.2022 - Avizarea calendarului de finalizare studii - licență.
                                                Anexă: CRP - iunie, septembrie. TI - iunie, septembrie
Hotărârea nr. 6 - 17.03.2022 - Avizarea comisiei de reacreditare, specializarea CRP
Hotărârea nr. 5 - 17.03.2022 - Avizare comisii admitere licență și master 2022
Hotărârea nr. 4 - 17.03.2022 - Numire comisie Olimpiadele Comunicării, ediția a VI-a      
Hotărârea nr. 3
- 18.02.2022  - Precizări privind desfășurarea activităților didactice - anul III licență     
Hotărârea nr. 2
- 14.02.2022 - Avizare Plan operațional FSC 2022
Hotărârea nr. 1 - 14.02.2022 - Avizare Raport Decan 2021