Hotărârea nr. 56 - 14.12.2020 - Avizare Raport OICS 2020
Hotărârea nr. 55 - 14.12.2020 - Avizare Raport de evaluare internă - 2020
Hotărârea nr. 54
- 14.12.2020 - Avizare Plan de dezvolatare strategică a FSC 2020-2024
Hotărârea nr. 53 - 14.12.2020 - Avizare teme disertație CA
Hotărârea nr. 52 - 14.12.2020 - Avizare teme licență TI
Hotărârea nr. 51 - 14.12.2020 - Avizare teme licență CRP și CRP-ID
Hotărârea nr. 50 - 14.12.2020 - Avizare teme disertație CRPMD
Hotărârea nr. 49 - 23.11.2020 - Avizare metodologie finalizare studii TI
Hotărârea nr. 48 - 23.11.2020 - Avizare metodologie finalizare studii CA
Hotărârea nr. 47 - 23.11.2020 - Avizare metodologie finalizare studii CRPMD
Hotărârea nr. 46 - 23.11.2020 - Regulament de funcționare și organizare a FSC                     
Hotărârea nr. 45
- 23.11.2020 - Board-ul specializării Traducere și interpretare - actualizat
Hotărârea nr. 44 - 26.10.2020 - Avizare fișe discipline TI
Hotărârea nr. 43 - 26.10.2020 - Avizare fișe discipline CA
Hotărârea nr. 42 - 26.10.2020 - Avizare fișe discipline CRP, CRP-ID
Hotărârea nr. 41 - 26.10.2020 - Avizare fișe discipline CRPMD     
Hotărârea nr. 40 - 26.10.2020 - Numire comisie de organizare eveniment Zilele FSC - 2020     
Hotărârea nr. 39 - 01.10.2020 - Numire sef Oficiul de Consiliere a Studenților FSC       
Hotărârea nr. 38
- 22.09.2020 - Board-ul specializării Comunicare și relații publice, învățământ la distanță
Hotărârea nr. 37 - 22.09.2020 - Board-ul specializării Comunicare și relații publice, învățământ cu frecvență         
Hotărârea nr. 36
- 22.09.2020 - Board-ul domeniului de master - SC
Hotărârea nr. 35 - 22.09.2020 - Comisii de specialitate, legislatura 2020-2024
Hotărârea nr. 34 - 22.09.2020 - Board-ul specializării Comunicare în afaceri
Hotărârea nr. 33 - 22.09.2020 - Board-ul specializării Comunicare, relații publice și media digitală
Hotărârea nr. 32 - 22.09.2020 - Board-ul specializăriiTraducere și interpretare
Hotărârea nr. 31 - 22.09.2020 - Coordonatori de programe FSC
Hotărârea nr. 30 - 22.09.2020 - Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității, anul universitar 2020-2021
Hotărârea nr. 29 - 16.09.2020 - Comisia de practică, licență și master
Hotărârea nr. 28 - 16.09.2020 - Comisia de disertație - Comunicare în afaceri
Hotărârea nr. 27 - 16.09.2020 - Comisia de disertație - Comunicare, relații publice și media digitală
Hotărârea nr. 26 - 16.09.2020 - Comisie examen licență - Comunicare și relații publice, învățământ la distanță
Hotărârea nr. 25 - 16.09.2020 - Comisie examen licență - Comunicare și relații publice, învățământ cu frecvență
Hotărârea nr. 24 - 16.09.2020 - Comisie examen licență - Traducere și interpretare
Hotărârea nr. 23 - 16.09.2020 - Responsabili studenți incoming
Hotărârea nr. 22 - 16.09.2020 - Decani de an și tutori, 2020-2021
Hotărârea nr. 21 - 16.09.2020 - Comisie întocmire orar, 2020-2021       
Hotărârea nr. 20
- 04.06.2020 - Medie admitere master    
Hotărârea nr. 19
- 04.06.2020 - Modificare Comisie licență Traducere și Interpretare       
Hotărârea nr. 18
- 04.06.2020 - Aprobare precizări susținere examen finalizare studii, Comunicare în afaceri
Hotărârea nr. 17 - 04.06.2020 - Aprobare precizări susținere examen finalizare studii, Comunicare și relații publice 
Hotărârea nr. 16 - 29.05.2020 - Avizare calendar admitere master CRPMD și CA, sesiunea iulie și septembrie 2020     
Hotărârea nr. 15
- 29.05.2020 - Avizare coeficienți de admitere la programele de master FSC
Hotărârea nr. 14 - 29.05.2020 - Avizare discipline opționale pentru anul universitar 2020-2021
Hotărârea nr. 13 - 29.05.2020 - Aprobare precizări susținere examen finalizare studii, Comunicare, relații publice și media digitală
Hotărârea nr. 12 - 29.05.2020 - Aprobare precizări susținere examen finalizare studii,Traducere și Interpretare
Hotărârea nr. 11 - 29.05.2020 - Avizare calendar simulare examene de finalizare studii on-line
Hotărârea nr. 10 - 19.05.2020 - Actualizare calendar licență CRP-ID - iunie 2020. Anexă
Hotărârea nr. 9 - 19.05.2020 - Actualizare calendar licență CRP - iunie 2020. Anexă
Hotărârea nr. 8  - 07.05.2020 - Actualizare calendar licență TI iunie 2020 - Anexă
Hotărârea nr. 7  - 07.05.2020 - Repartizare număr locuri mastere FSC
Hotărârea nr. 6  - 07.05.2020 - Examene de finalizare studii, licență și master - online
Hotărârea nr. 5  - 07.05.2020 - Precizări metodologice finalizare studii master
Hotărârea nr. 4  - 10.04.2020 - Conferința MASTERCOM - desfășurare online
Hotărârea nr. 3  - 10.02.2020 - Comisie admitere licență 2020-2021
Hotărârea nr. 2  - 10.02.2020 - Comisie admitere master 2020-2021
Hotărârea nr. 1  - 10.02.2020 - Avizare Raportul anual al Decanului pentru anul 2019