În data de 12 ianuarie 2024, de la ora 16:00, a avut loc a șaptea ediție a evenimentului Practica argumentării prin intermediul platformei Zoom: https://upt-ro.zoom.us/j/4169897823.

Sub forma unei mese rotunde evenimentul și-a propus să consolideze cunoștințele dobândite în cadrul disciplinei Gândire critică. Plecând de la întrebările studenților specializării Comunicare și relații publice, Facultatea de Științe ale Comunicării, s-au oferit răspunsuri privind beneficiile argumentării și alegerilor raționale în viața cotidiană. De asemenea, au fost oferite indicații și sugestii pentru elaborarea eseurilor argumentative pe baza conceptelor specifice gândirii critice.   

Organizator: Lect. dr. Cosmin BĂIAȘ