Conform noilor prevederi din Legea Învățământului Superior nr. 199/2023 beneficiază de decontarea în procent de 90% a cheltuielilor efectuate pentru achiziționarea abonamentelor de transport necesare pentru deplasarea cu mijloacele de transport local în comun, pe tot parcursul anului calendaristic, până la împlinirea vârstei de 30 de ani, studenţii și studenții doctoranzi înmatriculați în Universitatea Politehnica Timișoara, la forma de învăţământ cu frecvenţă.

Beneficiază de decontarea în procent de 100% a cheltuielilor efectuate pentru achiziționarea abonamentelor de transport necesare pentru deplasarea cu mijloacele de transport local în comun, pe tot parcursul anului calendaristic, până la împlinirea vârstei de 30 de ani, studenţii și studenții doctoranzi înmatriculaţi în Universitatea Politehnica Timișoara, la forma de învăţământ cu frecvenţă, care se încadrează într-una dintre următoarele situații:

 • au unul sau ambii părinţi decedaţi;
 • provin din centre de plasament;
 • au fost în plasament la familia extinsă, substitutivă sau la asistent maternal, potrivit prevederilor art. 64 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În vederea beneficierii de reducere pentru transportul în comun local, studenții trebuie să depună la secretariat bonul fiscal în original/chitanța – în original eliberată de operatorul de transport, adițional studenții sunt rugați să prezinte și cardul STPT în original în vederea verificării datelor. În cazul decontărilor 100%, se mai depune la secretariat și dovada încadrării într-una din situațiile enumerate mai sus.

Începand cu anul universitar 2023/2024, abonamentele STPT vor fi decontate de către universitate conform cu HCA nr. 162/31.10.2023, după următoarea instrucțiune de lucru:

Etape parcurse în procesul de decontare de studenții înmatriculați la ciclurile de licență și master:

 1. La început de an universitar:
 • Prezentarea la secretariatul facultății, până cel târziu în data de 15 noiembrie, a documentelor ce dovedesc încadrarea studentului în una din situațiile ce îi conferă decontarea integrală a abonamentelor de transport local (copie certificat deces părinte/părinți; dovadă proveniență centru de plasament sau plasament la familia extinsă, substitutivă sau la asistent maternal). Secretariatul va păstra copii ale acestora, certificate conform cu originalul;
 • Introducerea/actualizarea pe platforma https://student.upt.ro a următoarelor informații privind:
  • Cardul de transport
   • Seria cardului de transport în comun;
   • Câte o poză cu ambele fețe ale cardului nominal de transport în comun (față/verso), din care să fie lizibile numele studentului și seria cardului;
  • Contul bancar
   • Numărul contului IBAN în care se va face decontarea abonamentului;
   • Numele studentului beneficiar - titular de cont - se va completa pe platformă de tipul NUME, PRENUME (cu majuscule, fără diacritice) indiferent cum este scris pe extrasul de cont banca emitentă;
   • Un extras de cont (titularul contului trebuie să fie studentul). Dacă contul este deschis la o banca care nu are acord cu UPT atunci vor fi comisioane de transfer.
   • Bacile agreate sunt: BCR, BRD, Raiffeisen, Transilvania si ING
 1. Depunerea la secretariatul facultății, în perioada de valabilitate, a documentului original ce atestă achiziționarea abonamentului lunar (bon fiscal original/chitanță original/detalii tranzacție pentru plățile on-line). Seria cardului de pe dovada de plată trebuie să fie aceeași cu seria de pe cardul de transport încărcat pe platforma student.upt.ro. 

       3. Completarea și semnarea borderoului de predare.

 

Programul de preluari abonamente:
LUNI-JOI: 13:00–14:00
VINERI:    12:00-13:00