Acordarea burselor pentru studenții Universității Politehnica Timișoara, începând cu anul universitar 2023-2024, se va face conform noului regulament de burse, aprobat în Senatul UPT (detalii aici). 

Dosarul de bursă socială se va întocmi conform cu anunțului UPT. Beneficiază de burse studenții UPT, înmatriculați la ciclul de studii licență, respectiv master, forma de învățământ cu frecvență, indiferent de regimul de finanțare, care nu au statutul de ”reînmatriculat” sau ”reînmatriculat cu transfer”.

Pentru anul universitar 2023-2024, calendarul este următorul:

Dosarele complete pentru obținerea burselor sociale se depun FIZIC la secretariatul Facultății de Științe ale Comunicării în următorul program:

Luni-Joi: 13,00-15,00
Vineri:   11,00-13,00.

Anexa 1     Anexa 2    Anexa 3