Utilizarea cunoștințelor teoretice, dobândite la clasă, în contexte profesionale specifice, în cadrul unor organizații reale din domeniul programelor de studii gestionate de Facultatea de Științe ale Comunicării, este o realitate trăită de studenți pe parcursul stagiului de practică.

Broșura de practică, Experiențele studenților FSC în mediul profesional 2020-2022, numărul 4, conține mărturii ale studenților FSC cu privire la experiența profesională și personală dobândită în companii, o experiență de autocunoaștere și de identificare a traseului profesional pe care doresc să îl urmeze.

Material realizat de doamna prof. univ. dr. Simona Șimon și domnul lect. univ. dr. Daniel Ciurel, cu sprijinul studenților FSC.