În 21 decembrie 2022 va avea loc seminarul ştiinţific studenţesc, The Pragmatics of Advertising, ediţia a VI-a, la care vor participa studenţii anului al II-lea ai specializării Comunicare și relații publice.

Seminarul vizează consolidarea cunoştinţelor studenţilor dobândite în cadrul disciplinei Pragmatică, dezvoltarea deprinderilor de documentare şi cercetare, de selecţie a informaţiilor relevante şi de organizare logică şi coerentă a conţinutului informaţional. Pe parcursul seminarului științific, studenții vor prezenta în limba engleză un studiu de caz pe o reclamă, vor evidenția caracteristicile pragmatice ale discursului publicitar și vor trage concluzii relevante întregului demers de cercetare.

Organizator:
Prof.univ.dr. Simona Şimon