Evenimentul Studenții FSC în Europa, organizat vineri, 13 noiembrie, de la ora 12.00, în cadrul Zilelor Facultății de Științe ale Comunicării, prezintă studenților FSC oportunitățile de studiu în străinătate prin programele AUF, CEEPUS, DAAD, și Erasmus+.

Informațiile de conectare la platforma ZOOM vor fi transmise tuturor studenților facultății prin intermediul studenților șefi de an/grupă. 

Invitați:
M.A. Tom REIPSCHLÄGER - lector DAAD 
Asist. univ. dr. Claudia STOIAN - Șef Birou Erasmus+
Marie PICHON - lector francez  

Organizatori: 
Lect. univ. dr. Anca DEJICA-CARȚIȘ, Asist. univ. dr. Andrea KRISTON