Conform adresei UPT nr. 10189 din 03.09.2019, taxele de studii restante pentru anul universitar 2018-2019, se mai pot plăti, condiționat de plata taxelor de pe3nalizare, în perioada 03.09.2019-13.09.2019, la casieria Rectoratului.