În atenția absolvenților care vor susține examenul de finalizare în sesiunea februarie 2019

Participarea la examenul de finalizare a studiilor, pentru absolvenții promoțiilor anterioare, în sesiunea februarie 2019 este condiționată de completarea unei cereri, depunerea acesteia la Decanatul FSC (C301) pentru stabilirea cuantumului de plată și achitarea sumei respective la Casieria Rectoratului.

Depunerea lucrărilor de licență/disertație se poate face doar cu prezentarea dovezii de achitare a taxei, conform programărilor de mai jos.

Planificarea examenelor de finalizare:
   -  CRP (cu frecvență și la distanță)
   -  TI
   -  CRPMD