Seminar științific studențesc
ediția a V-a

În data 10 ianuarie 2019 a avut loc a cincea ediție a seminarului științific studențesc Arealul retoricii. Evenimentul s-a desfășurat în intervalul 19:00-20:00, în sala A203, clădirea ASPC, strada Petre Râmneanțu nr. 2.

Seminarul și-a propus să consolideze cunoștințele dobândite în cadrul disciplinei Retorică și argumentare. O parte dintre studenții anului II ai specializării Comunicare și relații publice, Facultatea de Științe ale Comunicării, au prezentat şi discutat teme retorice.

Organizator: Lect. dr. Cosmin BĂIAȘ