Universitatea Politehnica Timişoara a organizat joi, 15 noiembrie 2018, de la ora 16:00, în Sala Mare a Senatului Universității Politehnica Timișoara, Piața Victoriei, nr. 2, ceremonia de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa doamnei prof.em.dr.habil. Gyde Hansen.

Profesor emerit doctor abilitat în cadrul Departamentului de Comunicare în Afaceri, la prestigioasa universitate Copenhagen Business School, Danemarca (situată în topul 201-250 conform World University Rankings 2018), doamna Gyde Hansen este membru de onoare ad vitam al European Society for Translation Studies (EST) și fost vice-președinte al Societății timp de două mandate, în intervalul 2004-2010. Ariile de cercetare și de interes ale acesteia cuprind metode de cercetare în traducere, cercetarea empirică a proceselor de traducere, traducere critică, revizuirea textelor, pre-editarea și post-editarea textelor, formarea traducătorilor, analiza textuală și stilistică, politici lingvistice.

În cadrul evenimentului, doamna prof.em.dr.habil. Gyde Hansen a ținut prelegerea cu titlul The State of Translation Studies in the World: Trends, Challenges, Perspectives. Evenimentul a fost organizat în cadrul Zilelor Facultății de Științe ale Comunicării și a marcat existența a 25 de ani ai specializărilor de Comunicare și Traductologie în UPT.


De la stânga la dreapta: lect. univ. dr. Simona Șimon, prodecan, Facultatea de Științe ale Comunicării; prof. univ. dr. Daniel Dejica-Carțiș, decan, Facultatea de Științe ale Comunicării; prof. univ. dr. ing. Viorel-Aurel Șerban, Rectorul Universității Politehnica Timișoara; prof. univ. dr. em. Gyde Hansen, Copenhagen Business School; prof. univ. dr. ing. Radu Vasiu, Președintele Senatului UPT; prof. univ. dr. ing. Petru Negrea, membru în Biroul Senatului UPT.

Prof. univ. dr. em. Gyde Hansen semnând în Cartea de Onoare a UPT

Laudatio citit de prof. univ. dr. Daniel Dejica-Carțiș, Decanul Facultății de Științe ale Comunicării 


Diploma de Doctor Homoris Causa înmanată de prof. univ. dr. ing. Viorel-Aurel Șerban, Rectorul Universității Politehnica Timișoara și prof. univ. dr. ing. Radu Vasiu, Președintele Senatului UPT

Prof. univ. dr. em. Gyde Hansen prezentând disertația cu tema The State of Translation Studies in the World: Trends, Challenges, Perspectives