Universitatea Politehnica Timișoara, prin Facultatea de Științe ale Comunicării, a fost unul dintre partenerii științifici ai Colegiului Național Bănățean Timișoara, în organizarea Sesiunii Naționale de Comunicări Eficiența în învățământ, ediția a XVI-a, desfășurată la Timișoara în 23 noiembrie 2018.

Au participat în jur de 100 de cadre didactice, iar comunicările au inclus aspecte legate de eficiența în predare și învățare folosind metodele tradiționale sau tehnologiile avansate, eficiența în conceperea programelor școlare, standarde de calitate în predare, școala inclusivă, educația antreprenorială și altele.

În deschiderea evenimentului, decanul Facultății de Științe ale Comunicării, prof. univ. dr. Daniel Dejica-Carțiș, a oferit directorului Colegiului Național Bănățean Timișoara, prof. dr. Sorin Ionescu, placheta aniversară 25 de ani de comunicare și traductologie în Universitatea Politehnica Timișoara, marcând astfel buna colaborare între cele două instituții.