Monografia 25 DE ANI DE COMUNICARE ȘI TRADUCTOLOGIE ÎN UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIȘOARA, 1993-2018, prezintă cele mai importante momente care au marcat evoluția specializărilor de comunicare și limbi moderne aplicate în Universitatea Politehnica Timișoara, de la înființarea primei specializări de Comunicare profesională în anul 1993, până în prezent, când, în cadrul Facultății de Științe ale Comunicării, funcționează trei programe de studii la ciclul de licență și două la ciclul de master, care însumează aproximativ 550 de studenți.

Sunt prezentate pe larg istoricul și specificul specializărilor, resursa umană și rezultatele cercetării. Monografia va fi prezentată în cadrul unui eveniment de lansare de carte programat în 12.11.2018, în Sala Polivalentă a BCUPT, de la ora 16.00. Evenimentul este organizat în cadrul Zilelor Facultății de Științe ale Comunicării și este deschis publicului larg.