Dosarele de burse sociale se pot depune la Decanatul FSC, după următorul program.