Dosarele de  bursă socială se vor depune la Decanatul Facultății de Științe ale Comunicării, Str. Traian Lalescu nr. 2A, etj. III sala C 301, completate în conformitate cu Anexa 1 a Regulamentului de burse al Rectoratului UPT.

Perioada de depunere a dosarelor de bursă socială este 10.04.2018-20.04.2018, luni - joi între orele 13.00-14.00 şi vineri între orele: 12.00 - 13.00.

Cerere tip