Ediția I

În perioada 11 – 18 decembrie 2017 a avut loc seminarul ştiinţific studenţesc, The Pragmatics of Advertising, ediţia I, la care au participat studenţii anului al II-lea ai specializărilor Comunicare și relații publice și Traducere şi interpretare, gestionate de Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării.

Scopul seminarului a fost acela de a consolida cunoştinţele studenţilor dobândite în cadrul disciplinei Pragmatică, de a dezvolta deprinderile de documentare şi cercetare, de selecţie a informaţiilor relevante şi de organizare logică şi coerentă a conţinutului informaţional, în vederea susţinerii în faţa unui public. Pe parcursul seminarului științific, studenții vor prezenta în limba engleză un studiu de caz pe o reclamă, vor evidenția caracteristicile pragmatice ale discursului publicitar și vor trage concluzii relevante întregului demers de cercetare.

Organizatori:

Lect. dr. Simona Şimon
Asist. dr. Claudia Stoian