Asist. univ. dr. Miuțescu Maria-Cristina

Asist. univ. dr. Miuțescu Maria-Cristina
Asist. univ. dr. Miuțescu Maria-Cristina
...

LISTA LUCRĂRILOR PUBLICATE


PUBLICAȚIILE CELE MAI RELEVANTE PENTRU REALIZĂRILE PROFESIONALE PROPRII:


ARTICOLE PUBLICATE ÎN REVISTE ȘTIINȚIFICE INDEXATE ISI / THOMSON REUTERS, ELSEVIER / SCOPUS, EBSCO

Miuțescu, M. C. 2022. „Designing ATC-based curricula: a complex and challenging undertaking. A case study of the most in-demand sub- competences required by potential employers on the Romanian translation market” în Professional Communication and Translation Studies, ISSN: 2065-099X, pp. 98-107 (disponibil online la: https://sc.upt.ro/attachments/article/587/03_02_trad_en_Miuțescu.pdf). 

ARTICOLE/     RECENZII     PUBLICATE     ÎN     ANALELE/     BULETINELE/     ANUAREL UNIVERSITĂŢILOR, ACADEMIEI, VOLUME COLECTIVE OCAZIONALE, OMAGIALE, IN MEMORIAM, ÎN VOLUME DE COMUNICĂRI PREZENTATE LA MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE INTERNE ȘI INTERNAȚIONALE, CU COMITETE ȘTIINȚIFICE ÎN STRĂINĂTATE SAU ÎN ȚARĂ

Miuțescu, M. C. 2022. „Input and Output as Reflected in Postgraduate Translation-Oriented Training. An ESP-Centred Approach” în Buletinul Ştiinţific al Universităţii Politehnica Timişoara (Seria Limbi moderne), ISSN: 1583-7467, pp. 69-80 (disponibil online la: https://sc.upt.ro/ro/publicatii/buletinul-stiintific/issues-bs/580-21-2022).

Miuțescu, M. C. 2022. „Book review: MERILĂ, Isabela (ed). 2020. Romanian Contributions to English for Specific Purposes” în Buletinul Ştiinţific al Universităţii Politehnica Timişoara (Seria Limbi moderne), ISSN: 1583-7467, pp. 185-187 (disponibil online la: https://sc.upt.ro/ro/publicatii/buletinul-stiintific/issues-bs/580-21-2022). 

Miuțescu, M. C. 2021. „The Impact of Interlingual Equivalence on Vocabulary Development. A Case Study on the Acquisition of Specialised (Technical) Lexis” în Buletinul Ştiinţific al Universităţii Politehnica Timişoara (Seria Limbi moderne), ISSN: 1583-7467, pp. 148-157 (disponibil la: https://www.sc.upt.ro/attachments/article/499/03_03_Miu%C8%9Bescu.pdf).

Miuțescu, M. C. 2021. „Curricular aspects concerning the acquisition of translation competence (ATC). A case study on the cultural and transfer sub-competences” în The European Union Through the Eyes of the Romanian Youth (eds. Mihaela Cozma & Adrian Cîntar), ISBN: 978973-125-864-5, pp. 127-139. 

STUDII, ESEURI, ARTICOLE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE, NEINDEXATE, CU ISSN

Miuțescu, M. C. 2019. „Curricula-wise similitudes and discrepancies between translation competences (TC) across the European Union and in Romania. A case study on the cultural and linguistic sub-competences” în CoMe Journal/ Studies on Communication and Linguistic and Cultural Mediation, ISSN: 2531-9809, pp. 4-16 (disponibil online la: http://comejournal.com/wp-content/uploads/2020/06/CoMe-IV-1-Completo-Web.pdf).  

TEZA DE DOCTORAT:

Teza de doctorat în domeniul filologie (traductologie și lingvistică aplicată), intitulată A Diachronic Overview of the Competences Required in the Translation Industry. A Case Study on Today’s Romanian Translation Market și coordonată de Prof. Univ. Dr. Habil. Loredana Pungă,  a fost susținută pe data de 8 decembrie 2022, demersurile pentru publicarea ei fiind în desfășurare (teza se află în perioada de grație pentru publicarea distinctă). 

BREVETE DE INVENȚIE ȘI ALTE TITLURI DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ: - CĂRȚI: - 

ARTICOLE/ STUDII ÎN EXTENSO, PUBLICATE ÎN REVISTE DIN FLUXUL ȘTIINȚIFIC INTERNAȚIONAL PRINCIPAL: -

PUBLICAȚII ÎN EXTENSO, APĂRUTE ÎN LUCRĂRI ALE PRINCIPALELOR CONFERINȚE INTERNAȚIONALE DE SPECIALITATE:

Miuțescu, M. C. 2022. „Designing ATC-based curricula: a complex and challenging undertaking. A case study of the most in-demand sub- competences required by potential employers on the Romanian translation market” în Professional Communication and Translation Studies, ISSN: 2065-099X, pp. 98-107 (disponibil online la: https://sc.upt.ro/attachments/article/587/03_02_trad_en_Miuțescu.pdf). 

ALTE LUCRĂRI ȘI CONTRIBUȚII ȘTIINȚIFICE SAU, DUPĂ CAZ, DIN DOMENIUL CREAȚIEI ARTISTICE:

Miuțescu, M. C. 2022. „Input and Output as Reflected in Postgraduate Translation-Oriented Training. An ESP-Centred Approach” în Buletinul Ştiinţific al Universităţii Politehnica Timişoara (Seria Limbi moderne), ISSN: 1583-7467, pp. 69-80 (disponibil online la: https://sc.upt.ro/ro/publicatii/buletinul-stiintific/issues-bs/580-21-2022).

Miuțescu, M. C. 2022. „Book review: MERILĂ, Isabela (ed). 2020. Romanian Contributions to English for Specific Purposes” în Buletinul Ştiinţific al Universităţii Politehnica Timişoara (Seria Limbi moderne), ISSN: 1583-7467, pp. 185-187 (disponibil online la: https://sc.upt.ro/ro/publicatii/buletinul-stiintific/issues-bs/580-21-2022). 

Miuțescu, M. C. 2021. „The Impact of Interlingual Equivalence on Vocabulary Development. A Case Study on the Acquisition of Specialised (Technical) Lexis” în Buletinul Ştiinţific al Universităţii Politehnica Timişoara (Seria Limbi moderne), ISSN: 1583-7467, pp. 148-157 (disponibil la: https://www.sc.upt.ro/attachments/article/499/03_03_Miu%C8%9Bescu.pdf).

Miuțescu, M. C. 2021. „Curricular aspects concerning the acquisition of translation competence (ATC). A case study on the cultural and transfer sub-competences” în The European Union Through the Eyes of the Romanian Youth (eds. Mihaela Cozma & Adrian Cîntar), ISBN: 978973-125-864-5, pp. 127-139. 

Miuțescu, M. C. 2019. „Curricula-wise similitudes and discrepancies between translation competences (TC) across the European Union and in Romania. A case study on the cultural and linguistic sub-competences” în CoMe Journal/ Studies on Communication and Linguistic and Cultural Mediation, ISSN: 2531-9809, pp. 4-16 (disponibil online la: http://comejournal.com/wp-content/uploads/2020/06/CoMe-IV-1-Completo-Web.pdf).