REZULTATE SESIUNE SEPTEMBRIE 2023:

REZULTATE FINALE:
   - Admiși pe optiuni - bacalaureat
   - Admiși pe optiuni - studenti
   - Admiși pe opțiuni - rural
   - Respinși

IMPORTANT!
Plata taxei de școlarizare, pentru studenții care au fost admiși pe un loc cu taxă (inclusiv cei admiși la forma de învățământ la distanță), se poate face, conform HCA nr. 67 din 17.05.2023, în două rate egale. Prima rată se va achita în perioada 15.09-22.09.2023. Plata se efectuează ONLINE, prin intermediul platformei Enroll (https://enroll.upt.ro/), folosind contul creat pentru înscriere.
Neachitarea primei rate din taxa de școlarizare în perioada indicată conduce la anularea statutul de admis la Universitatea Politehnica Timișoara.

 

 

Programul de studii universitare de licență Comunicare și relații publice este acreditat cu calificativul încredere, conform Hotărârii Consiliului ARACIS din data de 21.12.2017. Detalii despre programul de studii universitare de licență Comunicare și relații publice
Misiunea programului Comunicare şi relaţii publice este de a forma absolvenţi capabili să activeze ca specialişti în comunicare şi relaţii publice pentru activităţi specifice ocupaţiei, desfăşurate în instituţii, societăţi comerciale, partide şi organizaţii politice, organizaţii non-guvernamentale etc. Aceşti specialişti vor deţine competenţe şi abilităţi în crearea şi gestionarea imaginii organizaţiilor, în medierea şi negocierea conflictelor, în producerea de mesaje scrise şi audiovizuale în limba română şi în limbi de circulaţie internaţională. Specificul programului de studii constă în dobândirea de către absolvenţi a două competenţe suplimentare: comunicare profesională în limbi străine şi medierea comunicării în limbi străine.

Programul de studii universitare de licență Traducere și interpretare: engleză (franceză/germană) este acreditat cu calificativul încredere, conform Hotărârii Consiliului ARACIS din data de 29.10.2020. Detalii despre programul de studii universitare de licență Traducere si interpretare (engleză; franceză/germană)
Specializarea Traducere şi interpretare (engleză; franceză/germană) formează specialişti în domeniul traducerii şi al interpretării profesionale pentru domeniile ştiinţific, tehnic, economic, administrativ şi juridic. Pentru reuşita în acest domeniu sunt necesare cunoaşterea aprofundată a cel puţin două limbi moderne de circulaţie  şi a limbii române, un bagaj de cunoştinţe generale şi o motivaţie puternică de autoperfecţionare şi învăţare continuă. Programul de studii de licenţă Traducere şi interpretare (engleză; franceză/germană) este unicul program de acest fel din Regiunea de Vest a ţării.

IMPORTANT
Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării oferă oportunitatea studierii limbilor străine şi a unor discipline de specialitate în limbi străine în cadrul programelor de studii universitare de licenţă. Candidații la domeniul de licență Științe ale Comunicării vor face dovada cunoașterii unei limbi străine, iar cei pentru domeniul de licență Limbi moderne aplicate vor face dovada cunoașterii a două limbi străine, fie prin proba de competență lingvistică, fie prin documente justificative (adeverință, foaie matricolă liceu, certificat de competență lingvistică etc.) care să ateste că au studiat limba / limbile străine pentru care optează (dintre limbile engleză, franceză, germană) - v. Acte dosare înscriere.

Repartizarea cifrei de școlarizare pentru admiterea la ciclul Licență

 Nr.
 crt.

Domeniul de licență

Specializarea

Nr. locuri/
specializare

Nr. locuri
fără taxă

Nr. locuri cu taxă
Tip concurs

1.

Ştiinţe ale comunicării – învățământ cu frecvență (IF)

Comunicare şi relaţii publice - ZI

75

60 15

Concurs de dosare

2.

Ştiinţe ale comunicării – învățământ la distanță (ID)

Comunicare şi relaţii publice - ID

75

- 75

Concurs de dosare

3.

 Limbi moderne aplicate - învățământ cu frecvență (IF)

Traducere şi interpretare

60

40  20

Concurs de dosare

Formula de calcul pentru admiterea la Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării în anul universitar 2023-2024, la ciclul licenţă
M = b, unde b = media la bacalaureat


OME 3102/08.02.2022
 - pentru modificarea și completarea Metodologiei cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, master și doctorat aprobata prin OMENCS 6102/15.12.2016 - cu modificările și completările ulterioare

METODOLOGIA de organizare și desfășurare a concursului de admitere la ciclul de studii universitare de licență la UPT - sesiunile iulie și septembrie 2023 (HBS 3 din 22.03.2023)
      
Anexa 1 - Oferta programelor de studii, tipul concursului și formula de calcul a mediei de admitere
     
Anexa 2 - Instrucțiuni de înscriere ONLINE folosind platforma Enroll
      
Anexa 6 - Lista concursurilor recunoscute de către UPT, pe baza cărora candidații pot fi admiși în UPT fără concurs de admitere
     
Anexa 7 - Criterii și condiții speciale de admitere pentru candidații care au calitatea de sportivi de performanță

Acte necesare pentru dosarul de înscriere - cf. cap. III, art. 25 din Metodologia de admitere

Informații admitere învățământ la distanță - aici
   
     IMPORTANT: Precizări privind diploma de bacalaureat

Taxe de înscriere admitere 2023 (HCA 13/14.02.2023)

Taxele de admitere (înscriere/confirmare) se pot plăti:
1. ONLINE, cu cardul, prin intermediul platformei Enroll sau
2.
În următorul cont deschis la UniCredit Bank*:

Universitatea Politehnica Timișoara
Cod FISCAL: 4269282
Cont IBAN: RO20 BACX 0000 0030 1782 5060
_________________________________________________

*În situația plății în contul UniCredit, dovada plății va trebui să conțină următorul text: ”Taxă de înscriere/confirmare admitere la...(se va menționa acronimul facultății: SC) pentru... (se va menționa numele complet al candidatului)”.
Exemplu: Taxă de înscriere la SC pentru IONESCU Ana

Taxe de studii pentru anul universitar 2023-2024 (HCA 67 din 17.05.2023)

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal
 

 Calendarul Admiterii la studii universitare de licenţă
- sesiunea iulie 2023 –

 Pentru forma de învăţământ cu frecvență

ACTIVITATE

MOD DERULARE

PERIOADĂ

Preînscriere candidați:

Online prin Enroll: https://admitere.upt.ro/

01.06.2023 – 04.07.2023
(până la ora 14:00 în 04.07.2023)

Înscriere candidați:

Online prin Enroll: https://admitere.upt.ro/

05.07.2023 – 20.07.2023
(până la ora 12:00 în 20.07)

sau

Fizic la Facultatea de Științe ale Comunicăriia)

05-07.07.2023,     09:00 – 16:00
10-14.07.2023,     09:00 – 16:00
15.07.2023,          09:00 – 12:00
17-21.07.2023,     09:00 – 16:00
22.07.2023,          09:00 – 12:00

sau

Fizic în centrele zonale de admitereb)

11.07.2023 – 13.07.2023, orele 9:00 – 16.00
18.07.2023 – 20.07.2023, orele 9:00 – 16.00

21.07.2023, orele 9:00 – 14.00

Concurs de dosare

-

22.07.2023 ora 20:00

Afișare rezultate concurs:

Fizic și online (site facultate)

22.07.2023, ora 20:00

Confirmări Runda I:

Fizic la facultatea) sau

Fizic în centrele zonale de admitereb) sau

Online prin Enroll dacă înscrierea s-a făcut fizic și dosarul conține originalul diplomei de bacalaureat și foaia matricolă, sau se confirmă un loc cu taxă

24.07.2023 – 25.07.2023, 9:00 – 16:00

24.07.2023 – 25.07.2023, 9:00 – 16:00

24.07.2023 – 25.07.2023, până la ora 16:00

Afișare Runda II:

Fizic și online prin Enroll

25.07.2023, ora 20:00                                   

Confirmări Runda II:

Fizic la facultatea)
sau
Fizic în centrele zonale de admitereb)
sau
Online prin Enroll dacă înscrierea s-a făcut fizic și dosarul conține originalul diplomei de bacalaureat și foaia matricolă sau se confirmă un loc cu taxă

26.07.2023 – 27.07.2023, 9:00 – 16:00

26.07.2023 – 27.07.2023, 9:00 – 16:00

26.07.2023 – 27.07.2023, până la ora 16:00

Afișare Runda III:

Fizic și online prin Enroll

27.07.2023, ora 20:00          

Confirmări Runda III:

Fizic la facultatea)
sau
Fizic în centrele zonaleb) de admitere
sau
Online prin Enroll dacă înscrierea s-a făcut fizic și dosarul conține originalul diplomei de bacalaureat și foaia matricolă sau se confirmă un loc cu taxă

28.07.2023, orele 9:00 - 14:00 

28.07.2023, orele 9:00 - 14:00       

28.07.2023, până la ora 14:00  

Rezultatele finale:

Fizic și online prin Enroll

28.07.2023, ora 18:00

Înscriere fizic la învățământ cu frecvență: a) Facultatea de Științe ale Comunicării - Str. Traian Lalescu nr. 2a et. III sala C302
    b) Centrele zonale de admitere ale UPT

Învățământ la distanță (Centrul e-Learning): Bd. Vasile Pârvan nr. 2B et. IV sala C406 (clădirea Bibliotecii UPT)
Informații Admitere Învățământ la distanță - detalii

ÎNSCRIE-TE ONLINE

 

 


Informații despre admiterea la Facultatea de Științe ale Comunicării:
           Tel.: 0256404011           Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Probleme tehnice întâmpinate la înscrierea/încărcarea documentelor în programul Enroll:aAceastă adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

REZULTATE FINALE - SESIUNEA IULIE 2023

        Învățământ cu frecvență

  • Admiși pe opțiuni
  • Admis rural
  • Admis P

    Învățământ la distanță
  • Admiși


Plata taxei de școlarizare
, pentru studenții declarați admiși pe locurile cu taxă (inclusiv cei admiși la forma de învățământ la distanță), se poate face, conform HCA nr. 67 din 17.05.2023, în două rate egale. Perioada de plată a primei rate este 31 iulie 2023 - 28 august 2023.

Plata se va efectua ONLINE, prin intermediul platformei Enroll (https://enroll.upt.ro/), folosind contul creat pentru înscriere.

IMPORTANT!
Neachitarea primei rate din taxa de școlarizare în perioada indicată conduce la anularea statutul de admis la Universitatea Politehnica Timișoara, iar locurile acestora vor fi alocate sesiunii de admitere din septembrie 2023.

Taxa de echivalare a studiilor absolvite (preluare dosar pentru echivalare), în cuantum de 150 lei,  se va plăti:

În următorul cont deschis la UniCredit Bank*:
Universitatea Politehnica Timișoara

Cod FISCAL: 4269282
Cont IBAN: RO20 BACX 0000 0030 1782 5060
_________________________________________________

*În situația plății în contul UniCredit, dovada plății va trebui să conțină următorul text: ”Taxă de echivalare la...(se va menționa acronimul facultății) pentru... (se va menționa numele complet al candidatului)”.
Exemplu: Taxă de echivalare la SC pentru IONESCU Ana

Taxa de recunoastere si echivalare pentru anii de studiu recunoscuti, în cuantum de 500 de lei/an recunoscut se va plăti după începerea anului universitar. 

CAZARE
Informații legate de cazarea studenților în căminele UPT

Informativ:  Ultima medie cu care s-a intrat în sesiunile de admitere 2018-2022:

 

Informaţii Admitere Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării
Decanat: Tel. 0256-40.40.11; Fax: 0256-40.40.13
Secretar-şef facultate: Angela Tripşa
Secretară Decanat: Carmen Galdea
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Informații admitere Licență 2023 UPT