ORGANIZARE (licență și master)

Ghid practică 2018

Documentele necesare în dosarul de practică:
- Acord cadru de colaborare (word, pdf)
- Protocol de colaborare pentru efectuarea stagiului de practică (word, pdf)
- Convenție-cadru privind efectuarea stagiului de practică - Anexa 1 (word, pdf)
- Adresă eliberată de Decanatul facultății pentru prezentarea studentului la locul de practică (model - Anexa 2)
- Cerere tip către Secretariatul facultății pentru efectuarea practicii în instituția propusă (model - Anexa 3)
- Atestat de practică (model - Anexa 4)

Important!
Variantele word sunt create astfel încât zonele cu date modificabile să poată fi completate, cu ușurință.

Completarea formularelor se face după următoarea procedură:
- formatul pdf – mai  întâi se listează și apoi se completează;
- formatele word se completează pe calculator și apoi se listează.
Menționăm că documentele ilizibile sau conținând date incorecte nu vor fi semnate de Oficiul Juridic și nici de conducerea UPT.

Orar consultații Practică

Calendar susținere colocviu

       Licență:    Calendar susținere colocviu         Desfășurător susținere colocviu
       Master:     Calendar susținere colocviu         Desfășurător susținere colocviu

 EVENIMENTE DE CONSILIERE ȘI INFORMARE

4/2018
3/2017

2/2016
1/2016

EXPERIENȚE STUDENȚEȘTI ÎN COMPANII

2/2018
1/2017

 


Pentru instrucțiuni de completare a documentelor de practică, vă rugăm accesați:
http://ccoc.upt.ro/cariera/oficiul-de-practica