Structura anului universitar 2019-2020

Orare - semestrul I, 2019-2020

Licență
Comunicare și relații publice (CRP):
     - anul I
     - anul II
     - anul III

Traducere și interpretare (TI):
     - anul I
     - anul II
     - anul III

Master
Comunicare, relații publice și media digitală (CRPMD):
     - anul I
     - anul II

Comunicare în afaceri
(CA):
     - anul I
     - anul II

Orare consultații decani de ani și tutori
CRP, TI, CRPMD, CA

Orare consultații cadre didactice

          Semestrul I
          Semestrul al II-lea

Orare săli
A110, A203, A208, A210, A225, C303, C304, Ca3

Orare consultații discipline
CRP, TI, CRPMD, CA