Centrul INTERLINGUA (CI) s-a constituit în anul 2001 şi funcţionează cu aprobarea Senatului Universităţii Politehnica din Timişoara, în conformitate cu art. 88 din Legea Învăţământului nr.84/1995, modificată şi completata prin Legea nr. 151/ 1999 şi cu Carta Universitatii Politehnica din Timişoara. CI are statut de departament fără personalitate juridică, funcţionează în regim de autofinanţare şi se subordonează Rectoratului UPT.

Centrul îşi desfăşoară activitatea în cadrul Departamentului de Comunicare şi Limbi Străine.

Membrii fondatori sunt cadrele didactice din fosta Catedră de Limbi Moderne, care au dorit să creeze un centru pentru furnizarea de servicii lingvistice în oraşul Timişoara, comparabil cu centre similare din alte universităţi din ţară.

Centrul de Traducere, Perfecţionare şi Evaluare Lingvistică INTERLINGUA oferă următoarele servicii contra-cost:

  • Cursuri de limbi moderne – engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă şi română diferitelor categorii de cursanţi (angajaţi ai societăţilor comerciale, studenţi, elevi)
  • Testări pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbile engleză, franceză, germană şi română pentru diferite scopuri (angajări, burse de studiu etc.)
  • Traduceri din / în engleză, franceză, germană şi română