Programul de master: COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE ȘI MEDIA DIGITALĂ
Domeniul de master: ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII

Programul de studii universitare de master Comunicare, relaţii publice şi media digitală (interdisciplinar cu Inginerie electronică, telecomunicaţii și tehnologii informaționale) este acreditat cu calificativul încredere, în baza Hotărârii Consiliului ARACIS din data de 16.04.2020.

Descrierea programului de studii
Misiunea si obiectivele programului de studii
Competenţele programului de studii
Modalitati si criterii de evaluare discipline

REGULAMENTE UPT - CICLUL MASTER

Reglementări aplicabile programelor de studii universitare de master din cadrul UPT

Plan de învățământ:

serie: 2023-2025 (anul I)
serie: 2022-2024 (anul II)

serie: 2021-2023 (anul II)  

        2021-2022
        2020-2021
        2019-2020
        2018-2019
        2017-2018
       

Fișe discipline:

Anul I, semestrul 1
Sisteme electronice pentru media digitală
Relații publice. Principii și practici
Limba străină pentru relații publice (E*, F, G)
Practică profesională 1
Disciplina opțională 1 (a sau b*)
Etică și integritate academică         

Anul I, semestrul 2
Media digitală
Principii si strategii discursive
Limba străină pentru media digitală (E*, F, G)
Practică profesională 2
Disciplina opțională 2 (a* sau b)

Anul II, semestrul 1
Tehnologii de telecomunicații
Tehnologii Web
Publicitate în media digitală
Disciplina opțională 3 (a* sau b)
Practică profesională 3

Anul II, semestrul 2
Practică profesională 4

Discipline opționale

Disciplina opțională 1 - Semestrul 1
a. Metodologia proiectării și cercetării
b. Integrarea electronică a serviciilor

Disciplina opțională 2 - Semestrul 2
a. Metode avansate de cercetare în relații publice
b. Poziționare strategică și reputație online și offline a organizației

Disciplina opțională 3 - Semestrul 3
a. Abordări și teorii în comunicarea modernă
b. Design pentru e-Media