Programul de master: COMUNICARE ÎN AFACERI
Domeniul de master: ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII

Programul de studii universitare de master Comunicare în afaceri (CA) este acreditat cu calificativul încredere, în baza Hotărârii Consiliului ARACIS din data de 16.04.2020.

Descrierea programului de studii
Misiunea si obiectivele programului de studii
Competențele programului de studii
Modalități si criterii de evaluare discipline

REGULAMENTE UPT: CICLUL MASTER:
Reglementări aplicabile programelor de studii universitare de master din cadrul UPT

Plan de învățământ:

serie: 2023-2025 (anul I)
serie: 2022-2024 (anul II)

serie: 2021-2023 (anul II)  

      2021-2022
      2020-2021
      2019-2020
      2018-2019

Fișe discipline

Anul I, semestrul 1
Managementul afacerilor
Etică în afaceri
Comunicare și relații publice în mediul de afaceri
Practica profesională 1
Disciplina opțională 1 (a* sau b sau c)
Etică și integritate academică

Anul I, semestrul 2
Comportament antreprenorial
Responsabilitate socială corporativă
Principii și strategii discursive în mediul de afaceri
Practica profesională 2
Disciplina opțională 2 (a* sau b)

Anul II, semestrul 1
Comunicare online și mediul de afaceri
Strategii de negociere în afaceri
Strategii și tehnici de promovare
Disciplina opțională 3 (a sau b*)

Anul II, semestrul 2
Practică profesională 3
Elaborare lucrare disertație

Discipline opționale

Disciplina opțională 1 - semestrul 1
a. Comunicare orală și scrisă în limbi străine - engleză
b. Comunicare orală și scrisă în limbi străine - franceză
c. Comunicare orală și scrisă în limbi străine - franceză

Discisiplina opțională 2 - semestrul 2
a. Metode avansate de cercetare în RP
b. Poziţionare strategică şi reputaţie online şi offline a organizaţiei

Disciplina opțională 3 - semestrul 3
a. Managementul proiectelor
b. Leadership în organizații