Comunicarea științei presupune partajarea informațiilor sau/și construirea unui dialog atât științific, cât și despre știință într-un mod (inter)activ, prin intermediul unor strategii diferite, pentru conștientizare, sporirea cunoașterii, transfer de cunoștințe, formarea opiniei și, îndrăznim să spunem, formarea unei școli de gândire. Masa rotundă Comunicarea științei: științele sociale și umaniste urmărește tocmai stimularea dialogului profesional în interiorul comunității academice din Universitatea Politehnica Timișoara, pentru împărtășirea celor mai proeminente rezultate obținute în intervalul 2016-2019: cărți, articole din circuitul Web of Knowledge, traduceri, granturi și contracte. La intrarea în Centenarul Politehnicii, școala de științe sociale și umaniste din această instituție de prestigiu dobândește consistență și recunoaștere. 

Sala este echipată pentru prezentări asistate de calculator.
Intervenienții prezintă realizări individuale sau în echipă, înregistrate în ultimii patru ani de activitate la UPT.

Marți, 12 noiembrie 2019, orele 16,00 – 18,00
Sala Polivalentă a Bibliotecii Centrale a Universității Politehnica Timișoara